مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای زمین مرجع کردن نقشه های ثبتی 1399/04/21
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت پروژه بیمارستان 91 تختخوابی 1399/04/16 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه توسعه خوشه ی کسب و کار بسته بندی خرما 1399/04/16 1399/04/18
واگذاری نظارت از بلوک های ساختمانی بتن آرمه در حال ساخت 1399/04/16 رجوع به آگهی
استقرار در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار 1399/04/15 رجوع به آگهی
پروژه بازشماری منابع ملی زمین و مسکن 1399/04/16 رجوع به آگهی
در نظر دارد پروژه تعیین حدود, تثبیت و تدقیق مرز پناهگاه حیات وحش 1399/04/16 رجوع به آگهی
اجرای طرح مدیریت منابع طبیعی به مساحت 400هکتار 1399/04/16 رجوع به آگهی
پروژه مقاوم سازی و بهسازی ساختمان 1399/04/16 رجوع به آگهی
برگزاری پروژه آرشیو الکترونیکی 1399/04/16 1399/04/19
صفحه 1 از 3