مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه طرح آنتی آیسینگ سه دستگاه توربین 1400/01/30 1400/02/07
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه بیخطرساز پسماندهای عفونی 1400/02/02
مناقصه خرید نصب و راه اندازی دستگاه بیخطرساز پسماندهای عفونی بیمارستان جدید التاسیس شبکه تکاب 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه خرید چیلر 1400/01/30 1400/02/16
مناقصه طرح Anti Icing در توربین 1400/02/07
مناقصه اجرای طرح Anti lcing سه دستگاه توربین 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه GAS TURBINE 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید و آموزش راه اندازی 52 دستگاه فن کویل 1400/02/06
مناقصه واگذاری پروژه، خرید، نصب و راه اندازی سوله گرمخانه بانوان 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه خرید واشیر آلفالاوال HNBR 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح Anti lcing در توربین 1400/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1