کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860906 مناقصه خرید دو عدد ایمپلر کامل آی دی فن کوره های 3 و 4 استان آذربایجان شرقی 1403/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1