مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اموال منقول ـ یکدستگاه لودرچرخ لاستیکی بدون پلاک  مدل ED615زرد رنگ نوع سوخت گازوئیل مدل 2007 1399/04/03 رجوع به آگهی
فروش یکباب ساختمان مسکونی بمساحت 556مترمربع و بااعیانی 251/60 1399/04/03 رجوع به آگهی
1- زمین زراعی آبی موسوم به گه لی توان به مساحت 5000 متر مربع که زیر کشت است 2- زمین زراعی موسوم به گ... 1399/04/03 1399/04/14
مزایده مال غیر منقول ـ یک قطعه زمین رزاعی دیم 1399/04/03 رجوع به آگهی
فروش یکباب حیاط مسکونی به مساحت عرصه 341 متر مربع و با اعیانی 140 متر مربع 1399/04/03 رجوع به آگهی
وانت نیسان 2400مدل 1385 1399/04/03 1399/04/15
فروش منزل عرصه به مساحت 625 مترمربع 1399/04/03 رجوع به آگهی
فروش ملک: یک باب ساختمان با کاربری مسکونی دارای عرصه به متراژ 358.6 متر مربع 1399/04/03 رجوع به آگهی
یک باب خانه سنتی 1399/04/03 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری سمند مدل 1383 1399/04/03 رجوع به آگهی
صفحه 947 از 42895