مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 195 مترمربع و دارای اعیانی با 60 مترمربع زیربنا در یک طبقه با... 1398/04/03 1398/04/23
چهاردانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 148/10 مترمربع 1398/04/03 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه اره برش الومینیوم سازی با مشخصات فنی 28/50 دور و زاویه برش از 45 درجه تا 90 درجه واب... 1398/04/03 1398/04/19
سنگ شکلاتی موجی بلند به عرض چهاردهم متر -سنگ بدون موج بلند 1398/04/03 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی 4198/87 واقع در بخش 2 1398/04/03 1398/04/25
فروش یک باب منزل مسکونی سه طبقه با قدمت حدود 20 سال ساخت مساحت عرصه آن 130 متر مربع و متراژ اعیانی ح... 1398/04/03 رجوع به آگهی
شامل پلاک ثبتی 1431 فرعی از 100 اصلی شامل 153 سهم مشاع از 239 سهم شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 239... 1398/04/03 رجوع به آگهی
فروش خودرو پژو پارس معمولِ رنگ سفید روغنی مدل 93 بنزینی 1398/04/01 1398/05/01
فروش یک رشته سیم کارت 1398/04/03 1398/04/19
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 250 متر مربع 1398/04/03 رجوع به آگهی
صفحه 947 از 28696