مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قعطه زمین  به مساحت تقریبی حدود یک هزار متر مربع  با عرض  حدود 27 متر  محصور شده با دیوار بلوک سی... 1398/06/07 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو سواری MVM تیپ x33  مدل 1391 رنگ سفید روغنی 1398/06/07 1398/06/20
فروش یکدستگاه خودروی سواری بنز قدیمی سفید رنگ مدل 1969 1398/06/07 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان مسکونی به مساحت 13.62 مترمربع که 64.2 مترمربع آن بالکن و دارای یک باب انباری اختصاصی ب... 1398/06/07 1398/06/27
فروش ملک به پلاک 29725 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی 27864 فرعی از اصلی 1398/06/07 1398/06/25
فروش اموال 1398/06/06 رجوع به آگهی
فروش 4.5 دانگ از شش دانگ عرصه بانضمام حقوق مکتسبه استیجاری در 1.5 دانگ اوقافی به متراژ ششدانگ 546.89... 1398/06/06 رجوع به آگهی
41/97 من مشاع زمین مزروعی آبی و 94/29 من مشاع زمین مزروعی دیم از شش دانگ شامل تعداد 23 قطعه اراضی... 1398/06/06 1398/07/03
فروش یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل 1393 1398/06/06 رجوع به آگهی
فروش تعداد 1000 عدد تاپ زنانه (تک سایز با مارک آدیداس در رنگ های مختلف و نوع جنس ویسکوز) 1398/06/06 1398/07/15
صفحه 960 از 31468