مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقدار 75متر مربع سنگ ساختمانی (مرمر) 1397/12/27 رجوع به آگهی
شش دانگ ملک مسکونی به پلاک ثبتی343 فرعی از 294 اصلی بخش سه - یک ساختمان اعیانی 32 متر مربع 1397/12/27 رجوع به آگهی
فروش یک باب خانه بشماره پلاک ثبتی 10466فرعی از120اصلی 1397/12/27 1398/01/26
فروش ششدانگ عرصه و اعیانی یک قطعه زمین حدود 195.40 مترمربع 1397/12/27 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین زراعی - باغ 1397/12/27 1398/01/28
فروش قطعه شماره 1 زمین کشاورزی برنجکاری به مساحت 14953/71 هزار متر مربع و .... 1397/12/27 1398/01/28
فروش مساحت عرصه 284/60متر مربع دارای پلاک ثبتی 416/1551 1397/12/27 1398/01/25
یکعدد میز نقاله انتقال مواد غذایی، یکعدد میز فلزی آهنی 4پایه با صفحه فلزی ،یکدستگاه بسته بندی پودری... 1397/12/27 رجوع به آگهی
فروش سارافون بافت - بلوز بافت تونیک - بلوز یقه گرد تریکو بچه گانه - بلوز یقه گرد دخترانه تریکو درهم... 1397/12/27 1398/01/27
یکدستگاه اتاق کامیون 1397/12/27 1398/01/19
صفحه 960 از 25328