مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی مرکز 1398/05/14 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان داروخانه 1398/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی 1398/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی بیمارستان 1398/02/03 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی ستاد دانشگاه 1398/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی 1398/01/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان 1397/12/22 1398/01/20
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان و .... 1397/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی بیمارستان 1397/11/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22