کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6634453 مزایده اجاره محل کپی و تکثیر بیمارستان (جهت انجام خدمات کپی و تکثیر) استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/03/23
6628064 مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه استان آذربایجان غربی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6586003 مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان استان آذربایجان غربی 1402/03/04 رجوع به آگهی
6585993 مزایده زمین و مستحدثات استان آذربایجان غربی 1402/03/04 رجوع به آگهی
6580323 مزایده 2 عنوان مزایده شامل : واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان و فروش 9 فقره املاک مازاد ستاد دانشگاه استان آذربایجان غربی 1402/03/03 1402/03/08
6578207 مزایده اجاره مکان داروخانه سرپایی استان آذربایجان غربی 1402/03/02 رجوع به آگهی
6578206 مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی و درمانی استان آذربایجان غربی 1402/03/02 رجوع به آگهی
6577367 مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی استان آذربایجان غربی 1402/03/02 رجوع به آگهی
6509429 مزایده فروش کالاهای راکد و لوازم یدکی و قطعات خودرویی استان آذربایجان غربی 1402/02/14 رجوع به آگهی
6506321 مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی استان آذربایجان غربی 1402/02/13 رجوع به آگهی
6505218 مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان و فروش کالاهای راکد و بلا استفاده لوازم یدکی و قطعات خودروئی استان آذربایجان غربی 1402/02/13 1402/02/16
6499649 مزایده اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان استان آذربایجان غربی 1402/02/12 رجوع به آگهی
6497549 مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی استان آذربایجان غربی 1402/02/11 رجوع به آگهی
6497378 مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه استان آذربایجان غربی 1402/02/11 رجوع به آگهی
6496625 مزایده واگذاری داروخانه ها و بوفه استان آذربایجان غربی 1402/02/11 رجوع به آگهی
6440533 مزایده فروش کالاهای راکد و بلااستفاده لوازم یدکی و قطعات خودرویی استان آذربایجان غربی 1402/01/24 رجوع به آگهی
6440298 مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان استان آذربایجان غربی 1402/01/24 رجوع به آگهی
6440286 مزایده فروش زمین و مستحدثات استان آذربایجان غربی 1402/01/24 رجوع به آگهی
6436147 مزایده داروخانه - فروش املاک دانشگاه - فروش کالاهای راکد خودروئی استان آذربایجان غربی 1402/01/22 رجوع به آگهی
6399849 مزایده زمین و مستحدثات استان آذربایجان غربی 1401/12/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20