مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال اسقاط 1394/10/07 1394/10/12
اجاره فروشگاه (بوفه) مرکز آموزشی درمانی 1394/09/18 1394/09/30
واگذاری اجاره مکان داروخانه 1394/09/17 1394/09/29
واگذاری اجاره مکان داروخانه 1394/09/17 1394/09/29
فروش اموال تجهیزات پزشکی دانشگاه 1394/09/09 1394/09/14
فروش اموال اسقاط 1394/09/09 1394/09/14
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی 1394/08/24 1394/08/30
واگذاری اجاره مکان داروخانه 1394/08/24 1394/08/30
فروش خودرو و موتورسیکلتهای اسقاطی خود 1394/08/24 1394/08/30
اجاره فروشگاه (بوفه) 1394/08/20 1394/08/28
صفحه 7 از 22