مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی 1394/10/20 1394/10/25
فروش اموال اسقاطی شبکه بهداشت و درمان 1394/10/16 1394/10/24
فروش اموال اسقاطی تجهیزات پزشکی 1394/10/10 1394/10/12
واگذاری اجاره مکان داروخانه 1394/10/09 1394/10/15
فروش اموال اسقاط تجهیزات پزشکی دانشگاه 1394/10/07 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاط 1394/10/07 1394/10/12
اجاره فروشگاه (بوفه) مرکز آموزشی درمانی 1394/09/18 1394/09/30
واگذاری اجاره مکان داروخانه 1394/09/17 1394/09/29
واگذاری اجاره مکان داروخانه 1394/09/17 1394/09/29
فروش اموال تجهیزات پزشکی دانشگاه 1394/09/09 1394/09/14
صفحه 7 از 22