مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال ضایعاتی 1397/03/19 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز خود شامل مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی, غبار فولادسازی و حمل مو... 1397/01/18 1397/01/24
فروش 1500 تن گاز آرگون تولیدی و مازاد بر نیاز 1397/01/18 1397/01/24
فروش 1500 تن گاز آرگون تولیدی و مازاد بر نیاز خود 1397/01/15 1397/01/24
فروش اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز خود شامل مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی, غبار فولادسازی و حمل مو... 1397/01/15 1397/01/24
اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز خود شامل مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی, عیار فولادسازی و حمل مواد, پ... 1396/12/21 1397/01/24
فروش گاز آرگون 1396/12/21 1397/01/24
فروش گاز آرگون 1396/12/08 1396/12/19
فروش اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز خود شامل مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی, غبار فولادسازی و حمل مو... 1396/12/08 1396/12/19
فروش گاز آرگون 1396/12/06 1396/12/19
صفحه 2 از 5