مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی غرف 1401/03/05 1401/03/12
مزایده بهره برداری از تعدادی غرف 1401/03/04 1401/03/16
مزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی غرف 1401/02/29 1401/03/05
مزایده واگذاری برداری از تعدادی غرف (محل استقرار غرفه تنقلات، آبمیوه و بستنی ـ واحد تجاری کافی شاپ ) 1401/02/27 1401/03/02
مزایده غرفه میوه و تره بار 1401/02/26 1401/03/02
مزایده غرفه میوه و تره بار 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی غرف 1401/02/25 1401/03/02
مزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر 1401/02/25 1401/03/02
مزایده بهره برداری از تعدادی غرف 1401/02/15 1401/02/25
مزایده بهره برداری از تعدادی غرف 1401/02/12 1401/02/05
مزایده واگذاری بهره برداری کیوسک مطبوعاتی تنقلاتی 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی و آهن آلات 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده محل استقرار غرفه تنقلات ، آبمیوه و بستنی واقع در بوستان 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری کیوسک مطبوعاتی تنقلاتی 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه میوه و تره بار 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه خدمات کامپیوتری 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره غرفه تنقلات 1401/01/29 1401/02/05
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری کیوسک مطبوعاتی تنقلاتی 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از تعدادی غرف 1401/01/29 1401/02/05
صفحه 1 از 48