کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6630750 مزایده 9 ردیف شامل : محل استقرار کانکس تنقلات - غرفه عرقیات و ترشیجات - غرفه سبزی مارکت- واحد تجاری با کاربری گلفروشی- کیوسک مطبوعاتی تنقلاتی- غرفه عرقیات استان فارس 1402/03/17 1402/03/24
6550318 مزایده واگذاری 8 عنوان بهره برداری از تعدادی غرف - غرفه دفتر امور باربری - واحد تجاری و... استان فارس 1402/02/25 1402/03/03
6547074 مزایده - بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر استان فارس 1402/02/24 1402/03/09
6546404 مزایده 8 عنوان بهره برداری از تعدادی غرف - غرفه دفتر امور باربری - واحد تجاری و... استان فارس 1402/02/24 1402/03/03
6496650 مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر 1- غرفه کافی شاپ 2- غرفه عرضه گل و گیاه استان فارس 1402/02/11 1402/02/19
6492323 مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر استان فارس 1402/02/10 1402/02/19
6476195 مزایده 10 عنوان مزایده شامل واحد تجاری کافی شاپ - کانکس تنقلات - غرفه سوپرمارکت و.. استان فارس 1402/02/05 1402/02/07
6459274 مزایده غرفه اغذیه فروشی استان فارس 1402/01/29 1402/02/07
6458047 مزایده 2 عنوان شامل بهره برداری واحد تجاری کافی شاپ متراژ 19 مترمربع - غرفه عرضه برآورده های زیتون متراژ 36 مترمربع استان فارس 1402/01/29 1402/02/07
6454230 مزایده 10 عنوان مزایده شامل واحد تجاری کافی شاپ - کانکس تنقلات - غرفه سوپرمارکت و.. استان فارس 1402/01/28 1402/02/07
6454069 مزایده غرفه عرضه میوه و تره بار متراژ 72 متر استان فارس 1402/01/28 1402/02/07
6450529 مزایده واگذاری واحد تجاری استان فارس 1402/01/27 1402/02/05
6450527 مزایده واگذاری غرفه آبمیوه و تنقلات استان فارس 1402/01/27 1402/02/05
6450526 مزایده واگذاری غرفه سبزی مارکت استان فارس 1402/01/27 1402/02/05
6450525 مزایده کیوسک مطبوعاتی تنقلاتی و کپی استان فارس 1402/01/27 1402/02/05
6450521 مزایده واگذاری غرفه آبمیوه و تنقلات استان فارس 1402/01/27 1402/02/05
6449474 مزایده کیوسک تنقلات استان فارس 1402/01/27 1402/02/05
6443862 مزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی از غرف استان فارس 1402/01/26 1402/02/05
6440021 مزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی از غرف واقع در سطح شهر استان فارس 1402/01/24 1402/02/05
6385763 مزایده واگذاری اجاره بهره برداری از تعداد غرفه کافی شاپ - غرفه گلفروشی - غرفه عرضه گل .و گیاه واقع در سطح شهر در سه ردیف استان فارس 1401/12/22 1401/12/25
صفحه 1 از 55