مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذار تصدی بازار روز - تصدی کشتارگاه - تصدی اجاره و بهره برداری از کانال دفن زباله 1399/06/26 1399/07/07
فروش تعداد یک زمین با کاربری تجاری 1399/06/26 1399/07/07
فروش تعداد یک زمین با کاربری تجاری 1399/06/19 1399/07/07
واگذار تصدی کشتارگاه شهر 1399/06/19 1399/07/07
فروش تعداد 5 پلاک زمین با کاربری تجاری 1399/05/15 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 پلاک زمین با کاربری تجاری 1399/05/08 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 پلاک زمین با کاربری تجاری و تعداد 2 پلاک زمین با کاربری خدماتی 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 پلاک زمین با کاربری تجاری و تعداد 2 پلاک زمین با کاربری خدماتی 1398/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره 1000 مترمربع از فضای انبار روباز شهرداری 1398/11/03 1398/11/14
واگذاری اجاره 1000 مترمربع از فضای انبار روباز شهرداری 1398/10/26 1398/11/14
صفحه 1 از 10