مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین با کاربری تجاری 1401/01/29 1401/02/08
مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین با کاربری تجاری 1401/01/21 1401/02/08
مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین با کاربری تجاری 1400/12/21 1401/01/08
مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین با کاربری تجاری 1400/12/15 1401/01/08
مزایده زمین تجاری سطح کل زمین : 102 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 پلاک زمین 1400/11/10 1400/11/18
مزایده واگذاری تصدی و بهره برداری از مجموعه ارگ تاریخی 1400/11/10 1400/11/18
مزایده واگذاری تصدی و بهره برداری از مجموعه ارگ تاریخی 1400/10/02 1400/10/11
مزایده واگذاری مقدار 1000 مترمربع زمین پارکینگ به منظور استفاده در رسته مکانیکی خودروهای سنگین 1400/10/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تصدی و بهره برداری از مجموعه ارگ تاریخی 1400/09/25 1400/10/11
مزایده فروش تعداد 2 پلاک زمین 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مقدار 1000 مترمربع زمین پارکینگ به منظور استفاده در رسته مکانیکی خودروهای سنگین 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تصدی بازار روز 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تصدی بازار روز 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 پلاک زمین با کاربری تجاری 1400/08/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 پلاک زمین با کاربری تجاری 1400/08/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تصدی بازار روز - تصدی اجاره و بهره برداری از کانال دفن زباله شهر 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تصدی بازار روز - تصدی اجاره و بهره برداری از کانال دفن زباله شهر 1400/07/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 پلاک زمین با کاربری تجاری 1400/04/09 1400/04/20
مزایده فروش تعداد 2 پلاک زمین با کاربری تجاری 1400/04/03 1400/04/20
صفحه 1 از 6