مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 6 پلاک زمین با کاربری مسکونی 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش تعداد 4 پلاک زمین با کاربری تجاری 1397/12/02 1397/12/20
فروش تعداد 7 پلاک زمین با کاربری خدماتی 1397/11/23 رجوع به آگهی
فروش زمین 1397/11/16 رجوع به آگهی
فروش تعداد 4 پلاک زمین 1397/11/08 1397/11/21
فروش تعداد 4 پلاک زمین با کاربری تجاری 1397/10/30 رجوع به آگهی
اجاره یک ساله کشتارگاه موجود و اجاره یکساله بهره برداری از کانال دفن زباله شهر در قالب تفکیک پسمامد... 1397/10/22 1397/11/04
فروش تعداد 3 پلاک زمین با کاربری تجاری 1397/10/22 رجوع به آگهی
اجاره یکساله کشتارگاه و اجاره کانال دفن زباله 1397/10/16 1397/11/04
فروش تعداد 3 پلاک زمین با کاربری تجاری 1397/10/16 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 8