مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Design, Manufacture, Supply, Testing, Commissioning and Comprehensive Maintenance of RRTS & MRTS Tra... 1398/07/14 رجوع به آگهی
Internal Electrification Of COO Extension Building & Revamping Of Design Block Building Electrical S... 1398/07/14 1398/07/30
مطالعات و نظارت بر تعمیرات و بازسازی محوطه هاف المانها ترافیکی، سازه های ساحلی و فراساحلی ، خطوط زیل... 1398/07/14 رجوع به آگهی
تمدید مناقصه تهیه نقشه فضای سبز بوستان ها و معابر مناطق 1398/07/14 رجوع به آگهی
بازرسی از پایه های فایرپروف شده, جوش ها و بدنه ی مخازن کروی 4002 2003 a/b و بازرسی از کف مخازن به رو... 1398/07/14 رجوع به آگهی
واگذاری فرآیند نمونه برداری از خط تولید و انبار محصولات واحدهای تولیدی در سطح استان و محموله های صاد... 1398/07/14 رجوع به آگهی
احداث پست 63/20 کیلوولت GIS 1398/07/14 رجوع به آگهی
شناسایی، ارزیابی و انتخاب ساختمان های کم مصرف انرژی در دست ساخت و در حال اجرای بهره برداری 1398/07/14 رجوع به آگهی
انجام خدمات مهندسی (طراحی) ، تامین مصالح و تجهیزات، حمل و نصب و راه اندازی سیستم تهویه 1398/07/14 رجوع به آگهی
واگذاری فرآیند نمونه برداری از خط تولید و انبار محصولات واحدهای تولیدی در سطح استان و محموله های صاد... 1398/07/13 رجوع به آگهی
صفحه 73 از 4065