مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید وسایل بازی کودکان 1388/08/28 1388/09/13
خرید پالت پلاستیکی مورد نیاز 1388/08/27 1388/09/12
احداث زمین چمن مصنوعی 1388/08/27 1388/09/12
خرید تعداد 65 عدد دستگاه شربت سازی 1388/08/27 1388/09/12
تجهیزات مدارس ابتدایی و راهنمایی 1388/08/26 1388/09/11
خرید حمل و نصب قفسه بندی 1388/08/26 1388/09/11
آبرسانی به منبع پارک سراب 1388/08/23 1388/09/10
خرید تعداد 65 عدد دستگاه شربت سازی دو خانه 15 لیتری 1388/08/25 1388/09/10
احداث زمین چمن مصنوعی 1388/08/24 1388/09/09
انتقال آب از زاینده رود به پارک شرق 1388/08/23 1388/09/09
صفحه 1278 از 1406