مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرویس، نگهداری، پشتیبانی و تامین قطعات 891 دستگاه صدور آنی کارت مارک EVOLISE 1398/03/20 1398/03/25
ذخیره ساز آنلاین شبکه 1398/03/20 1398/03/25
انتخاب مشاور نرم افزار مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه 1398/03/20 1398/03/28
خرید اقلام جهت استفاده در واحد GIS 1398/03/20 1398/03/26
خرید 250 کیلومتر feeder 1398/03/20 1398/03/28
واگذاری اگهی ارزیابی کیفی انتخاب مدیر طرح 1398/03/18 1398/03/25
خرید تجهیزات فنی و ساماندهی راه اندازی سامانه ویدئویی VCD 1398/03/19 1398/03/25
تامین نرم افزار توزین خدمات شهری 1398/03/19 1398/03/25
Fiber Optic Network Connections To Connect The Database Provider To The Central Storage 1398/03/19 1398/03/28
Supply of queuing system 1398/03/19 1398/03/28
صفحه 5 از 5198