مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابرا... 1398/07/22 1398/07/28
خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی 1398/07/22 1398/07/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابرا... 1398/07/22 1398/07/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابرا... 1398/07/22 1398/07/28
ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های بایگانی 1398/07/22 1398/07/24
خرید 8000 حلقه ریبون ko اصلی دستگاه صدور کارت smart 1398/07/22 1398/07/29
خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد 15.000 دستگاه ALLIN ONE 1398/07/22 1398/07/29
عملیات راهبری، تعمیر و سرویس و نگهداری تجهیزات مخابراتی،الکترونیکی و توسعه شبکه کابلی تاسیسات بندر 1398/07/21 1398/07/28
خدمات اصلاح کابل کشی شبکه انبار نفت و استاندارد سازی و تفکیک اتاق سرور انبار از اتاق کنترل انبار نفت 1398/07/21 1398/07/25
تامین پهنای باند اینترنت 1398/07/21 1398/07/25
صفحه 5 از 5437