مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی و پشتیبانی سیستم نرم افزاری جامع و یکپارچه... 1399/05/07
خرید خدمات مشاوره نسبت به ارزیابی کیفی مشاوران واجد شرایط جهت دعوت به فرایند انتخاب مشاور 1399/05/05 1399/05/11
خرید تجهیزات هنرستان ها 1399/05/05 1399/05/09
سامانه جامع مدیریت ریسک و رتبه بندی اعتباری مشتریان 1399/05/05 1399/05/11
سامانه جامع مدیریت ریسک و رتبه بندی اعتباری مشتریان راه آهن 1399/05/05 1399/05/11
خرید، نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات سامانه های تردد شمار در محورها 1399/05/05 1399/05/12
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه عمومی خرید سامانه جامع نرم افزاری مدیریت اطلاعات مکانی پروژه... 1399/05/08
فراخوان ارزيابي کيفي تهیه 40.000.000 کارت مغناطیسی عابربانک " تولید داخلی" 1399/05/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس، تعمیر، نگهداری و گارانتی تجهیزات رایانه ای 1399/05/09
خرید خدمات مشاوره نسبت به ارزیابی کیفی مشاوران واجد شرایط جهت دعوت به فرایند انتخاب مشاور 1399/05/04 1399/05/11
صفحه 5 از 6105