کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5684617 مناقصه ball valve استان تهران 1401/06/22 1401/07/05
3866721 مناقصه برداشت و پردازش داده‌های لرزه‌نگاری دو بعدی آفتاب استان تهران 1400/02/21 1400/02/29
3821930 مناقصه خرید و خدمات رانش لاینر هنگر استان تهران 1400/02/07 رجوع به آگهی
3820582 مناقصه خرید و خدمات رانش لاینر هنگر ساخت داخل استان تهران 1400/02/07 رجوع به آگهی
3801662 مناقصه مگنتوتلوریک استان خوزستان 1400/01/31 رجوع به آگهی
3796127 مناقصه خرید تجمیعی افزایه های سیمان استان فارس، استان تهران 1400/01/29 رجوع به آگهی
3779288 مناقصه خرید تجمیعی افزایه های سیمان استان فارس، استان تهران 1400/01/23 رجوع به آگهی
3778821 مناقصه خرید تجمیعی افزایه های سیمان استان فارس، استان تهران 1400/01/23 رجوع به آگهی
3737284 مناقصه خدمات نمونه گیری، مشبک کاری و چاه پیمایی (در چاه های دریایی) استان گیلان، استان مازندران، استان خوزستان ... 1399/12/24 رجوع به آگهی
3737032 مناقصه خدمات نمونه گیری، مشبک کاری و چاه پیمایی (در چاه های دریایی) استان گیلان، استان مازندران، استان خوزستان ... 1399/12/24 رجوع به آگهی
3714529 مناقصه تعمیر تعمیر مته های PDC مستعمل استان تهران 1399/12/16 رجوع به آگهی
3602157 مناقصه احداث جاده دسترسی و آماده سازی محل کمپ و چاه اکتشافی استان خوزستان، استان تهران 1399/11/13 رجوع به آگهی
3451906 مناقصه خرید۶ قلم شامل ۸۰عددمته TCI و 240 ست نازل XRP-9701448-TE استان تهران 1399/09/24 رجوع به آگهی
3284036 مناقصه خرید۶ قلم شامل ۸۰عددمته TCI و 240 ست نازل XRP-9701448-TE استان تهران 1399/07/19 رجوع به آگهی
3283334 مناقصه تامین خدمات اداری، اپراتوری، نامه رسانی، تنظیفات ، آبدارخانه، تخلیه، بارگیری کالا و راهبری خودروهای سبک استان فارس، استان تهران 1399/07/19 رجوع به آگهی
3273200 مناقصه تامین خدمات اداری، اپراتوری، نامه رسانی، تنظیفات ، آبدارخانه، تخلیه، بارگیری کالا و راهبری خودروهای سبک در ساختمانها استان فارس، استان تهران 1399/07/13 رجوع به آگهی
3271605 مناقصه خرید۶ قلم شامل ۸۰عددمته TCI و 240 ست نازل XRP-9701448-TE استان تهران 1399/07/13 رجوع به آگهی
3237392 مناقصه خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری استان فارس، استان تهران 1399/07/07 رجوع به آگهی
3224633 مناقصه خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل فاری استان فارس، استان تهران 1399/07/02 رجوع به آگهی
2997237 مناقصه خرید تجمیعی مواد کنترل استان فارس 1399/05/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 44