مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات و فشرده سازی نوارهای مغناطیسی ژئوفیزیکی 1398/10/28 1398/11/05
خدمات و فشرده سازی نوارهای مغناطیسی ژئوفیزیکی 1398/10/19 1398/11/05
واگذاری نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه، مخابرات و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات م... 1398/10/09 رجوع به آگهی
احداث دیوار 1398/10/08 1398/10/15
واگذاری نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه، مخابرات و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات م... 1398/10/02 رجوع به آگهی
احداث دیوار 1398/10/02 1398/10/15
انجام خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و ارزیابی های مرتبط با سازندهای زمین شناسی و چاه پیمایی در چاههای... 1398/07/08 1398/07/15
انجام خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و ارزیابی های مرتبط با سازندهای زمین شناسی و چاه پیمایی در چاههای... 1398/07/02 1398/07/15
خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری Mica (F&M), Cellophane Flakes, Limestone Chips (F&M&C), EQS X... 1398/05/27 1398/06/03
خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری Mica (F&M), Cellophane Flakes, Limestone Chips (F&M&C), EQS X... 1398/05/20 1398/06/03
صفحه 1 از 85