مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به رفت و روب - نظافت و جمع آوری و حمل زباله 1393/10/21 1393/11/02
واگذاری عملیات تهیه، پخش و کوبیدن آسفالت 1393/07/03 1393/07/17
واگذاری عملیات بهسازی آسفالت سطح شهر 1392/10/05 1392/10/14
واگذاری انجام امور مربوط به رفت و روب - نظافت و جمع آوری زباله 1392/09/27 1392/09/30
واگذاری عملیات بهسازی آسفالت سطح شهر 1392/09/27 1392/10/07
واگذاری انجام امور مربوط به رفت و روب - نظافت و جمع آوری زباله 1392/09/23 1392/09/30
واگذاری عملیات بهسازی آسفالت سطح شهر شامل قیرپاشی، تهیه، حمل و پخش آسفالت 1392/09/23 1392/09/30
واگذاری عملیات بهسازی آسفالت سطح شهر 1392/09/20 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور مربوط به رفت و روب - نظافت و جمع آوری زباله 1392/09/20 رجوع به آگهی
واگذاری حمل و پخش آسفالت 1392/06/14 1392/06/25
صفحه 6 از 8