مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
جذب سرمایه گذار جهت توسعه گردشگری در سطح شهرستان در قالب قرارداد مشارکت 1398/06/09 1398/06/16
جذب سرمایه گذاران جهت طرح های خود و در قالب قرارداد مشارکت 1398/06/02 1398/06/16
جذب سرمایه گذار جهت توسعه گردشگری در سطح شهرستان در قالب قرارداد مشارکت 1398/05/15 1398/05/24
جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت طرح های خود در قالب قرارداد مشارکت 1398/05/08 1398/05/24
کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز 1398/04/13 رجوع به آگهی
واگذاری کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز 1398/03/29 1398/04/06
واگذاری کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز 1398/03/22 1398/04/06
خرید پایه چراغ خیابانی معابر سطح شهر 1397/09/28 1397/10/06
خرید پایه چراغ خیابانی معابر سطح شهر 1397/09/21 1397/10/06
واگذاری امور مربوط به رفت و روب, نظافت, جمع آوری و حمل زباله شهر و رفع سد معابرشهری 1397/09/19 1397/09/26
صفحه 1 از 8