کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7308266 مناقصه خرید تعداد 400 دستگاه پروتز حلزون شنوایی استان تهران 1402/08/24 1402/08/29
7281344 مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه یونیت دندانپزشکی تولید داخل استان تهران 1402/08/17 1402/08/22
7261765 مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه ماشین بیهوشی تولید داخل استان تهران 1402/08/11 1402/08/15
7261751 مناقصه خرید سی تی اسکن اسپیرال 16 اسلایس ( با تیوپ MHU 5) استان تهران 1402/08/11 1402/08/15
7258396 مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه سی تی اسکن اسپیرال 16 اسلایس ( با تیوپ MHU 5) استان تهران 1402/08/10 1402/08/15
7258395 مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه ماشین بیهوشی تولید داخل استان تهران 1402/08/10 1402/08/15
7258370 مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه ساکشن تولید داخل استان تهران 1402/08/10 1402/08/15
7258365 مناقصه خرید تعداد 7 دستگاه سی تی اسکن اسپیرال 16 اسلایس ( با تیوپ MHU 3.5) استان تهران 1402/08/10 1402/08/15
7232526 مناقصه خرید تعداد 400 دستگاه پروتز حلزون شنوایی استان تهران 1402/08/03 رجوع به آگهی
7225176 مناقصه خرید تعداد 400 دستگاه پروتز حلزون شنوایی استان تهران 1402/08/02 رجوع به آگهی
6993802 مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه الایزا اتومات استان تهران 1402/06/13 1402/06/21
6988451 مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه الکتروکوتر استان تهران 1402/06/12 1402/06/21
6976585 مناقصه خرید ساکشن جراحی استان تهران 1402/06/08 1402/06/13
6972161 مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه ساکشن جراحی استان تهران 1402/06/07 1402/06/13
6972156 مناقصه خرید تعداد 25 دستگاه سی تی اسکن اسپیرال 16 اسلایس تولید داخل استان تهران 1402/06/07 1402/06/13
6962975 مناقصه خرید تعداد 40 دستگاه اسپکتروفوتومتر (دو شعاعی UV/VIS) تولید داخل استان تهران 1402/06/05 1402/06/09
6962945 مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه میکروسکوپ جراحی چشم استان تهران 1402/06/05 1402/06/08
6878425 مناقصه خرید تعداد 6 دستگاه GC استان تهران 1402/05/16 رجوع به آگهی
6878253 مناقصه خرید ونتیلاتور نوزاد استان تهران 1402/05/16 1402/05/19
6872354 مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه ونتیلاتور نوزاد استان تهران 1402/05/15 1402/05/19
صفحه 1 از 53