مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5985816 مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه پالس اکسیمتر رومیزی 1401/09/06 1401/09/10
5985815 مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه ساکشن جراحی تولید داخل 1401/09/06 1401/09/10
5893055 مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه اتو آنالایزر بیوشیمی رومیری 1401/08/08 1401/08/12
5690200 مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه رادیولوژی ثابت دیجیتال 1401/06/24 1401/06/29
5690166 مناقصه خرید تعداد 300 دستگاه نبولایزر اولترا سونیک 1401/06/24 1401/06/29
5591887 مناقصه خرید تعداد 1 دستگاه GC MS 1401/05/26 رجوع به آگهی
5534850 مناقصه خرید تعداد 35 دستگاه سی ارم 1401/05/10 1401/05/15
5490531 مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی 1401/04/26 1401/04/30
5490523 مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی ثابت تولید داخل 1401/04/26 1401/04/30
5486278 مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی ثابت تولید داخل 1401/04/25 1401/04/30
5486248 مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه اسپکت 1401/04/25 1401/04/29
5486245 مناقصه خرید تعداد 300 دستگاه نبولایزر اولترا سونیک 1401/04/25 1401/04/30
5486235 مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی پرتابل 1401/04/25 1401/04/30
5445830 مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه تخت احیای 1401/04/16 1401/04/20
5445823 مناقصه خرید تعداد 250 دستگاه ساکشن 1401/04/16 1401/04/20
5441835 مناقصه خرید تعداد 300 دستگاه Bi Tap 1401/04/15 1401/04/20
5441832 مناقصه خرید تعداد 250 دستگاه ساکشن 1401/04/15 1401/04/20
5441831 مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه تخت احیای 1401/04/15 1401/04/20
5430633 مناقصه خرید تعداد یک دستگاه مگنتور انسفالوگرافی 1401/04/12 1401/04/14
5430563 مناقصه خرید تعداد 350 عدد تشک مواج 20 سلولی بزرگسال 1401/04/12 1401/04/15
صفحه 1 از 48