مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کابل جهت اجرای مسیر دوم برق رسانی 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید کابل برق رسانی به سایت 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه احداث ساختمان 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث ساختمان شعبه مرکزی بانک کشاورزی اهواز 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه خرید،نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری ۵۰ دستگاه خودرو پولرسان 1400/10/08 1400/10/12
مناقصه تامین، طراحی و چاپ تعداد پنج میلیون عدد کارت خام بانکی 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه خرید،نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری ۵۰ دستگاه خودرو پولرسان 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه خرید سیستم نظارت تصویری خودروهای پول رسان 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه تامین، طراحی و چاپ تعداد پنج میلیون عدد کارت خام بانکی 1400/10/04 1400/10/12
مناقصه خرید کارت خام بانکی 1400/10/04 1400/10/12
مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی میناب استان هرمزگان با زیربنای ۷۱۳ متر مربع 1400/10/02 1400/10/05
مناقصه خرید خدمات مورد نیاز واحدهای ستادی بانک 1400/09/30 1400/10/04
مناقصه واگذاری پوشش های بیمه ای آتش سوزی اموال منقول و غیر منقول ، مسئولیت 1400/09/30 1400/10/04
مناقصه خرید خدمات مورد نیاز واحدهای ستادی بانک 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان شعبه 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه واگذاری پوشش های بیمه ای آتش سوزی اموال منقول و غیر منقول ، مسئولیت 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری خدمات مورد نیاز واحدهای ستادی بانک 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری پوشش های بیمه ای بانک 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه خرید تجهیزات Inrow 1400/09/25 1400/09/28
صفحه 1 از 57