مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5997682 مناقصه فراخوان تامین 27 نیروی نگهبان 1401/09/09 1401/09/17
5982845 مناقصه تخریب ساختمان قدیمی احداث ساختمان شعبه 1401/09/05 1401/09/16
5862731 مناقصه فراخوان انجام امور خدمات پشتیبانی مدیریت 1401/08/04 رجوع به آگهی
5848375 مناقصه خرید 250دستگاه خوپرداز دیواری نو(ATM) 1401/08/03 1401/08/09
5844305 مناقصه خرید 250 دستگاه خودپرداز دیواری 1401/08/02 1401/08/09
5843681 مناقصه خرید 250دستگاه خوپرداز دیواری نو(ATM) 1401/08/02 1401/08/09
5839666 مناقصه تامین 27 نیروی نگهبان مسلح جهت 27 1401/08/01 1401/08/01
5811712 مناقصه خرید کارتریج 3592JB 3 1401/07/27 1401/08/02
5810655 مناقصه فراخوان تامین 27 نیروی نگهبان مسلح جهت 27 شعبه 1401/07/27 1401/08/01
5806839 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 4000 عدد کارتریج 3592JB 1401/07/26 1401/08/02
5806790 مناقصه خرید کارتریج 3592JB 3 1401/07/26 1401/08/02
5797275 مناقصه حمل و نقل درون شهری و برون شهری 1401/07/23 1401/07/30
5794158 مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور 750KVA 1401/07/23 1401/07/27
5778065 مناقصه خرید دو دستگاه تابلو برق و قطعات یدکی مربوطه 1401/07/20 1401/07/26
5774260 مناقصه واگذاری پشتیبانی، پول رسانی و پول گذاری 172 دستگاه خودپرداز خارج شعبه ای 1401/07/19 1401/07/30
5773939 مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور 750KVA 1401/07/19 1401/07/27
5773827 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور 750KVA 1401/07/19 1401/07/27
5770181 مناقصه خرید دو دستگاه تابلو برق و قطعات یدکی مربوطه 1401/07/18 1401/07/26
5769425 مناقصه خرید دو دستگاه تابلو برق و قطعات یدکی مربوطه 1401/07/18 1401/07/26
5766378 مناقصه واگذاری پشتیبانی، پول رسانی و پول گذاری 172 دستگاه خودپرداز خارج شعبه ای 1401/07/17 1401/07/30
صفحه 1 از 61