کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7410696 مناقصه احداث ساختمان شعبه فاریاب استان کرمان 1402/09/15 1402/09/25
7397177 مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل درون شهری و برون شهری مدیریت و شعب استان همدان 1402/09/12 1402/09/18
7390828 مناقصه خرید 3/300 دستگاه رایانه استان تهران 1402/09/11 1402/09/15
7389677 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نگهبانی املاک تملیکی و خودرو پولرسان و شعب بانک استان تهران 1402/09/11 1402/09/18
7384067 مناقصه خرید 3/300 دستگاه رایانه استان تهران 1402/09/08 1402/09/15
7383083 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 3300 دستگاه رایانه استان تهران 1402/09/08 1402/09/15
7360083 مناقصه خرید کابل های ارتباطی سایت A مهر گستر استان تهران 1402/09/01 1402/09/06
7354704 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خریدکابل های ارتباطی سایت مرکزی بانک (فیبر نوری) استان تهران 1402/08/30 1402/09/06
7351826 مناقصه احداث ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/29 1402/09/06
7283975 مناقصه واگذاری پشتیبانی، نگهداری، بسترسازی، نصب و راه اندازی مجدد و جابجایی تعداد 456 دستگاه خودپرداز NCR استان تهران 1402/08/17 1402/08/23
7280264 مناقصه واگذاری پشتیبانی، نگهداری، بسترسازی، نصب و راه اندازی مجدد و جابجایی تعداد 456 دستگاه خودپرداز NCR استان تهران 1402/08/16 1402/08/23
7277044 مناقصه پشتیبانی و نگهداری تعداد 456 دستگاه خودپرداز NCR استان تهران 1402/08/16 1402/08/23
7227469 مناقصه راه اندازی آزمایشگاه سایبری به منظور بررسی تهدیدات سایبری ، شناسایی بدافزارها و APT ها، تحلیل رفتارها و ترافیکهای مشکوک در شبکه بانکی استان تهران 1402/08/02 رجوع به آگهی
7185420 مناقصه احداث ساختمان با زیربنای 310 متر مربع در 2 طبقه و محوطه سازی و اضافه کاری مربوطه استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/19 1402/07/24
7173818 مناقصه خرید سامانه جامع بهداشت و درمان و نسخه الکترونیک استان تهران 1402/07/19 1402/07/25
7171493 مناقصه احداث ساختمان مارگون استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/18 1402/07/24
7169718 مناقصه خرید سامانه جامع بهداشت و درمان و نسخه الکترونیک استان تهران 1402/07/18 1402/07/25
7169260 مناقصه خرید سامانه جامع بهداشت و درمان نسخه الکترونیک استان تهران 1402/07/18 1402/07/25
7091700 مناقصه احداث ساختمان استان تهران 1402/07/05 1402/07/12
6973554 مناقصه خرید 3/300 دستگاه رایانه استان تهران 1402/06/07 1402/06/11
صفحه 1 از 68