مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه حمل، پخش و اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر 1398/04/09 رجوع به آگهی
پروژه اجرای عملیات قیرپاشی، تهیه، حمل و پخش آسفالت خیابان های اصلی و فرعی سطح شهر 1398/04/09 رجوع به آگهی
اجرای عملیات قیرپاشی، تهیه، حمل و پخش آسفالت خیابان های اصلی و فرعی سطح شهر 1398/04/09 1398/04/09
برداشت آسفالت با آسفالت تراش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1398/04/09 رجوع به آگهی
واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب، معابر شهری و ... 1398/04/09 رجوع به آگهی
پروژه حمل، پخش و اجرای اسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر 1398/04/09 رجوع به آگهی
واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب، معابر شهری و .. 1398/04/02 رجوع به آگهی
پروژه حمل، پخش و اجرای اسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر واقع در منطقه 1398/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر شهری و... 1398/04/03 رجوع به آگهی
پروژه حمل پخش و اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر 1398/04/02 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 56