مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تامین نیروی خدمات اداری 1397/11/16 1397/12/01
واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله (خدمات شهری) 1397/11/16 1397/12/01
حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/11/16 1397/12/01
رفت و روب و جمع آوری زباله (خدمات شهری) 1397/11/09 1397/12/01
تامین نیروی خدمات اداری 1397/11/09 1397/12/01
حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/11/09 1397/12/01
اجرای تونل گل و نور ورودی غربی شهر 1397/06/05 1397/06/15
اجرای تونل گل و نور ورودی غربی شهر 1397/05/16 رجوع به آگهی
اجرای تونل گل و نور ورودی غربی شهر 1397/04/26 1397/05/08
اجرای تونل گل، نور ورودی غربی شهر 1397/04/20 1397/05/08
صفحه 2 از 41