مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدمات دفتری، نظافت، آبدارخانه و فضای سبز 1394/09/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور سوختگیری هواپیمایی 1394/09/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور نواحی 1394/08/26 رجوع به آگهی
واگذاری امور نواحی لارستان، لامرد، قیر و کارزین و جایگاه شرکتی 1394/08/26 رجوع به آگهی
تهیه و اجرای تخریب، خاکبرداری، پارکینگ 1394/08/16 رجوع به آگهی
تهیه و اجرای تخریب، خاکبرداری، پارکینگ 1394/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری امور جایگاههای شرکتی 1394/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری امور جایگاههای شرکتی 1394/08/05 رجوع به آگهی
واگذاری طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان 1394/07/22 رجوع به آگهی
واگذاری طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان 1394/07/20 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 31