مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور انبارهای نفت شماره یک، دو و جایگاه شرکتی 1394/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری امور جایگاههای شرکتی 1394/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری امور انبارهای نفت شماره یک، دو و جایگاه شرکتی شماره 3 در شیراز 1394/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری امور جایگاههای شرکتی 1394/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری امور انبارهای نفت شماره یک، دو و جایگاه شرکتی 1394/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری امور نواحی 1394/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور جایگاه 1394/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور و جایگاه شرکتی 1394/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری راهبردی خودرو سبک استیجاری 1394/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور نواحی آباده، اقلید و خرم بید 1394/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 31