مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور انبار نفت شهید 1394/11/15 رجوع به آگهی
استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی 1394/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری امور انبارهای نفت شماره یک، دو و جایگاه شرکتی 1394/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری امور انبارهای نفت شماره یک، دو و جایگاه شرکتی 1394/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری امور جایگاههای شرکتی 1394/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری امور انبارهای نفت شماره یک، دو و جایگاه شرکتی شماره 3 در شیراز 1394/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری امور جایگاههای شرکتی 1394/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری امور انبارهای نفت شماره یک، دو و جایگاه شرکتی 1394/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری امور نواحی 1394/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور جایگاه 1394/10/16 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 32