مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات تکمیل پل و دیوار سنگی خط فرعی راه آهن شهرک صنعتی - بازنگری تاسیسات آبرسانی شهرک صنعتی - تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب و اجرای پل سیلاب شهرک صنعتی 1400/10/07 1400/10/11
مناقصه عملیات تکمیل پل و دیوار سنگی خط فرعی راه آهن شهرک صنعتی 1400/10/05 1400/10/11
مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب و اجرای پل سیلاب 1400/10/05 1400/10/11
مناقصه بازنگری تاسیسات آبرسانی 1400/10/05 1400/10/11
مناقصه عملیات تکمیل پل و دیوار سنگی خط فرعی راه آهن شهرک صنعتی - بازنگری تاسیسات آبرسانی شهرک صنعتی - تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب و اجرای پل سیلاب شهرک صنعتی 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه احداث منبع هوایی - احداث منبع زمینی - عملیات شبکه توزیع آب و فضای سبز شهرک - احداث ساختمان اداری شهرک 1400/05/11 1400/05/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات انشعاب فاضلاب واحدهای صنعتی 1400/05/05 1400/05/14
مناقصه احداث منبع هوایی ۱۰۰ متر مکعبی - احداث منبع زمینی 1000 متر مکعبی - عملیات شبکه توزیع آب و فضای سبزو عملیات خط انتقال آب - اجرای عملیات انشعاب فاضلاب واحدهای صنعتی - احداث ساختمان اداری - عمل... 1400/05/05 1400/05/14
مناقصه احداث شبکه 20 کیلوولت و روشنایی سایت 1400/05/05 1400/05/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین برق شرکت 1400/05/05 1400/05/14
مناقصه عملیات شبکه توزیع آب و فضای سبز و عملیات خط انتقال آب 1400/05/05 1400/05/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث منبع هوایی 100 متر مکعبی شهرک صنعتی 1400/05/05 1400/05/14
مناقصه احداث منبع زمینی 1000 متر مکعبی 1400/05/05 1400/05/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث واحدهای کارگاهی و خدماتی 1400/05/05 1400/05/14
مناقصه احداث منبع زمینی 1400/05/05 1400/05/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خاکی شهرک صنعتی صائین قلعه 1400/05/05 1400/05/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی 1400/05/05 1400/05/14
مناقصه احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی 1400/05/05 1400/05/14
مناقصه امور چاپ و تکثیر، آبدارخانه و نظافت ساختمان اداری 1400/04/20 1400/04/26
مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری با جدول پرسی - بهسازی عملیات خاکی - بهسازی عملیات خاکی و ابنیه - عملیات بهسازی زیرسازی و آسفالت ریزی (توپکا، بیندر و لکه گیری) - عملیات بهسازی زیرسازی و آسفالت ریزی - ع... 1400/03/02 1400/03/03
صفحه 1 از 15