مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرای عملیات خاکی ناحیه صنعتی - عملیات اجرای خط انتقال آب از چاه به منبع هوایی در شهرک صنعتی 1398/05/27 1398/05/31
اجرای علیات خاکی ناحیه صنعتی ـ عملیات اجرای خط انتقال آب از چاه به منبع هوایی 1398/05/23 رجوع به آگهی
عملیات اجرای خط انتقال آب از چاه به منبع هوایی در شهرک صنعتی -عملیات اجرای عملیات خاکی ناحیه صنعتی 1398/05/23 1398/05/31
واگذاری امور چاپ و تکثیر، آبدارخانه ، ارائه خدمات عمومی، مراقبت و نگهداری فضای سبز شهرک های صنعتی 1398/02/24 1398/02/28
امور چاپ و تکثیر، آبدارخانه ، ارائه خدمات عمومی، مراقبت و نگهداری فضای سبز شهرک های صنعتی و ساختمان... 1398/02/21 1398/02/28
واگذاری امور چاپ و تکثیر، آبدارخانه و نظافت ساختمان اداری، ارائه خدمات عمومی، مراقبت و نگهداری فضای... 1398/02/21 1398/02/28
واگذاری اجرای پروزه عملیات زیرسازی شهرک های صنعتی و عملیات اجرای دیوار سنگی و جدولگذاری و عملیات اجر... 1398/02/02 1398/02/02
اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر 1398/01/29 1398/02/02
واگذاری اجرای پروزه عملیات زیرسازی شهرک های صنعتی و عملیات اجرای دیوار سنگی و جدولگذاری و عملیات اجر... 1398/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرک 1397/11/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21