مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات احداث شبکه 20 کیلوولت و روشنایی فاز اول-عملیات اجرای شبکه توزیع آب-عملیات اجرای آبرو با دهانه... 1398/11/19 1398/11/21
عملیات احداث شبکه 20 کیلوولت و روشنایی فاز اول شهرک صنعتی - عملیات اجرای شبکه توزیع آب شهرک صنعتی -... 1398/11/13 1398/11/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث شبکه 20 کیلو ولت و روشنایی فاز اول شهرک 1398/11/13 1398/11/21
عملیات اجرای شبکه توزیع آب 1398/11/13 1398/11/21
عملیات اجرای آبرو با دهانه های 3 و 5 متری در شهرک صنعتی 1398/11/13 1398/11/21
اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب -عملیات تهیه و نصب شیرهای آت... 1398/08/14 1398/08/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب شهر... 1398/08/12 1398/08/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه روشنایی و 20 کیلو ولت سایتهای کارگاهی شماره یک و دو شهرک صنعتی... 1398/08/12 1398/08/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه روشنایی و 20 کیلو ولت سایت صنایع دستی و شبکه روشنایی خیابانهای... 1398/08/12 1398/08/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه و نصب شیرهای آتش نشانی در شهرکهای صنعتی استان زنجان 1398/08/12 1398/08/18
صفحه 1 از 23