مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه تکمیل نقشه های مهندسی، اجرای کامل، تست و راه اندازی خط گاز 28 اینچ 1391/10/24 1391/11/02
واگذاری پروژه اجرای عملیات ساختمانی ایستگاه آتش نشانی 1391/10/24 1391/10/28
واگذاری پروژه انجام عملیات ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی پستهای SS2 & SS4 1391/10/24 1391/11/02
واگذاری پروژه اجرای عملیات ساختمانی ایستگاه آتش نشانی 1391/10/21 1391/10/28
واگذاری پروژه انجام عملیات ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی پستهای SS2 & SS4 1391/10/21 1391/11/02
واگذاری پروژه اجرای عملیات ساختمانی کالکتور gis 1391/10/13 1391/10/12
واگذاری احداث ساختمان ایستگاه 1391/10/12 1391/10/16
واگذاری احداث ساختمان ایستگاه 1391/10/11 1391/10/16
واگذاری پروژه اجرای عملیات ساختمانی کالکتور gis خود واقع در فاز دوم توسعه صنایع 1391/10/06 1391/10/12
واگذاری احداث ایستگاه موقت آب شیرین کن خود بصورت epcc 1391/09/26 1391/09/29
صفحه 10 از 25