مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی 1397/11/06 1397/11/09
واگذاری انجام خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی 1397/11/04 1397/11/09
واگذاری انجام خدمات تنظیفات، نگهداری فضای سبز، تخلیه فاضلاب و آب رسانی 1397/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تنظیفات، نگهداری فضای سبز، تخلیه فاضلاب و آب رسانی 1397/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات مهندسی و طراحی فاز یک واحد تصفیه پساب خود واقع در منطقه ویژه اقتصادی 1397/09/20 1397/09/25
واگذاری انجام خدمات مهندسی و طراحی فاز یک واحد تصفیه پساب خود 1397/09/19 1397/09/25
انجام خدمات تنظیفات، نگهداری فضای سبز، تخلیه فاضلاب و آبرسانی 1397/08/15 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تنظیفات، نگهداری فضای سبز، تخلیه فاضلاب و آبرسانی 1397/08/14 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نگهبانی 1397/03/07 1397/03/09
واگذاری انجام خدمات نگهبانی خود 1397/03/06 1397/03/09
صفحه 1 از 25