مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور نگهبانی 1398/05/19 1398/05/22
واگذاری انجام امور نگهبانی 1398/05/17 1398/05/22
واگذاری پروژه احداث سوله انبار 1398/03/22 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث سوله انبار 1398/03/21 رجوع به آگهی
انجام امور نگهبانی 1398/03/04 1398/03/09
انجام امور نگهبانی 1398/03/01 1398/03/09
واگذاری پروژه احداث ساختمان انبار و اداری 1398/01/29 1398/02/03
واگذاری پروژه احداث ساختمان انبار و اداری خود 1398/01/28 1398/02/03
واگذاری انجام خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی 1397/11/06 1397/11/09
واگذاری انجام خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی 1397/11/04 1397/11/09
صفحه 1 از 26