مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پروژه خط 132 کیلوولت 1395/05/25 1395/05/30
واگذاری عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پروژه خط 400 کیلو ولت 1395/05/25 1395/05/30
تهیه، تامین و اجرای خط لوله GRE 1395/05/18 1395/05/21
پروژه تهیه، تامین و اجرای خط لوله GRE 1395/05/17 1395/05/21
واگذاری انجام امور تعمیرات و نگهداری بصورت روزمره و اضطراری و پیشگیرانه در مجموعه آفسایت و نیروگاه خ 1394/11/05 1394/11/08
واگذاری انجام امور تعمیرات و نگهداری بصورت روزمره و اضطراری و پیشگیرانه 1394/11/04 1394/11/08
واگذاری انجام امور تعمیرات و نگهداری بصورت روزمره مجموعه آفسایت و نیروگاه 1394/10/19 1394/10/22
واگذاری انجام خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی 1394/10/06 1394/10/09
واگذاری انجام خدمات تامین و راهبری خودرو 1394/10/05 1394/10/09
واگذاری انجام خدمات نگهبانی 1394/10/05 1394/10/09
صفحه 5 از 26