مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه احداث و ترمیم ابنیه فنی در مسیر خط لوله نم زدایی 1397/09/27 رجوع به آگهی
تهیه، طبخ و توزیع غذای (صبحانه، ناهار و شام) کارکنان و ماموران اماکن، تاسیسات و ادارات تابعه منطقه 1397/09/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز و اجرای پروژه های بهسازی در محدوده مرکز ب... 1397/09/27 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث و ترمیم ابنیه فنی در مسیر خط لوله نم زدایی 1397/09/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز و اجرای پروژه های بهسازی 1397/09/26 رجوع به آگهی
تهیه، طبخ و توزیع غذای (صبحانه، ناهار و شام) کارکنان و ماموران اماکن، تاسیسات و ادارات تابعه منطقه 1397/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ، نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز 1397/09/18 رجوع به آگهی
حفظ، نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز 1397/09/17 رجوع به آگهی
حفظ، نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز در محدوده مرکز فرعی بهره ب... 1397/09/17 رجوع به آگهی
عملیات تعویض فنس توری با حصار بتنی, 7 مورد 1397/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26