مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت ابنیه فنی (آب نما و دیواره سنگی) در محدوده عملیاتی مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز 1398/11/27 1398/12/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه ساخت ابنیه فنی مرکز بهره برداری نیشابور 1398/11/26 1398/12/06
ساخت ابنیه فنی و اصلاح مسیر خطوط لوله در محدوده مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز 1398/11/13 رجوع به آگهی
ساخت ابنیه فنی و اصلاح مسیر خطوط لوله در محدوده مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز 1398/11/10 رجوع به آگهی
تامین خدمات حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات منطقه چهار 1398/10/29 1398/11/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه تامین خدمات حفاظت و حراست از اماکن، اموال... 1398/10/28 1398/11/06
حفظ، نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز 1398/10/28 1398/11/07
حفظ، نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات 1398/10/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حفظ، نگهداری و سرویس دهی تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز 1398/10/24 1398/11/07
احداث و ترمیم ابنیه فنی در محدوده عملیاتی مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز 1398/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31