مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین خدمات نشت یابی از تاسیسات و خطوط لوله گاز محدوده عملیاتی 1398/08/04 رجوع به آگهی
ساخت ابنیه فنی (آب نما و دیواره سنگی) 1398/07/23 1398/07/30
پروژه احداث و ترمیم ابنیه در مسیر خط لوله 1398/07/23 1398/07/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و ترمیم ابنیه فنی خط لوله بزنگان- کلات- درگز کیلومتر 0 تا 194 1398/07/22 1398/07/30
ساخت ابنیه فنی (آب نما و دیواره سنگی) مرکز بهره برداری 1398/07/22 1398/07/30
پروژه ساخت ابنیه فنی (آبنما و دیواره سنگی) 1398/07/22 رجوع به آگهی
پروژه احداث و ترمیم ابنیه در مسیر خط لوله 1398/07/22 1398/07/30
پروژه احداث و ترمیم ابنیه فنی 1398/07/06 1398/07/14
پروژه احداث و ترمیم ابنیه فنی 1398/07/06 1398/07/14
واگذاری عملیات احداث ابنیه فنی در محدوده کیلومتر 520 تا 720 خط 48 اینچ 1398/05/10 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 31