مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای پروژه ERP خود براساس سیستم MICROSOFT DYNAMICS AX 1391/08/25 1391/09/09
اجرای پروژه ERP خود را که براساس سیستم MICROSOFT DYNAMICS AX 1391/08/17 1391/09/02
واگذاری عملیات آماده سازی و رنگ آمیزی سطوح تاسیسات فلزی واحد DAP II و بسته بندی 1391/06/29 1391/07/05
واگذاری عملیات آماده سازی و رنگ آمیزی سطوح تاسیسات فلزی واحد های مجتمع و بسته بندی 1391/06/29 1391/07/05
واگذاری عملیات آماده سازی و رنگ آمیزی سطوح تاسیسات فلزی واحد DAP II و بسته بندی 1391/06/27 1391/07/03
واگذاری عملیات آماده سازی و رنگ آمیزی سطوح تاسیسات فلزی واحد های مجتمع 1391/06/27 1391/07/03
واگذاری عملیات آماده سازی و رنگ آمیزی سطوح تاسیسات فلزی 1391/06/16 1391/06/23
واگذاری عملیات آماده سازی و رنگ آمیزی سطوح تاسیسات فلزی 1391/06/16 1391/06/23
واگذاری بروز رسانی کنترل کرن خاک (تخلیه خاک فسفات از کشتی) 1391/05/05 1391/05/17
واذاری بروز رسانی کنترل کردن خاک 1391/04/29 1391/05/17
صفحه 7 از 18