مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات عایق برداری (عایق سرد) آماده سازی رنگ آمیزی و عایق کاری سرد خط لوله 1392/09/09 1392/09/18
واگذاری عملیات عایق برداری (عایق سرد) آماده سازی رنگ آمیزی و عایق کاری سرد خط لوله 1392/09/03 1392/09/10
واگذاری عملیات خرید، ساخت، نصب و راه اندازی واحد تصفیه خانه پساب صنعتی 1392/08/11 1392/08/30
خرید، ساخت، نصب و راه اندازی واحد تصفیه خانه پساب 600 مترمکعب بر ساعت 1392/08/04 1392/08/23
خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی چند منظوره GPFT 1392/07/30 1392/08/06
خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی چند منظوره GPFT 1392/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات عایق برداری (عایق سرد) آماده سازی رنگ آمیزی و عایق کاری سرد 1392/06/18 1392/06/24
واگذاری عملیات عایق برداری (عایق سرد) آماده سازی رنگ آمیزی و عایق کاری سرد خطوط لوله 1392/06/16 1392/06/22
واگذاری خدمات عمومی واحد جذب آب 1392/03/09 1392/03/18
واگذاری نگهداری و تعمیرات، امور اداری، خدمات فضای سبز و تنظیفات، ... 1392/03/05 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 18