مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث فاز سوم پارک 1387/09/06 1387/09/21
پروژه اجرای آب خام فضای سبز 1387/09/06 1387/09/21
احداث فاز سوم پارک 1387/08/21 1387/09/06
پروژه اجرای آب خام فضای سبز 1387/08/21 1387/09/06
اجاره یک دستگاه اتوبوس 1387/07/21 1387/08/07
واگذاری یک دستگاه مینی بوس جهت سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1387/06/27 1387/07/12
واگذاری خاکریزی در سطح شهر 1387/06/27 1387/07/11
واگذاری یک دستگاه مینی بوس جهت سرویس ایاب و ذهاب 1387/06/20 1387/07/05
واگذاری خاکریزی در سطح شهر 1387/06/20 1387/07/04
واگذاری خدمات شهری شامل عملیات نظافت و رفت وروب و جمع آوری زباله 1387/06/18 1387/07/02
صفحه 53 از 54