مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام احداث بازارچه محلی بازار 1390/10/10 1390/10/14
واگذاری انجام پروژه تکمیل و بازسازی اساسی ایستگاه پمپاژ 1390/10/10 1390/10/14
واگذاری عملیات تامین آب خام فضای سبز بندر 1390/10/05 1390/10/14
واگذاری انجام احداث بازارچه محلی بازار 1390/10/05 1390/10/14
واگذاری انجام پروژه تکمیل و بازسازی اساسی ایستگاه پمپاژ 1390/10/05 1390/10/14
واگذاری انجام پروژه تکمیل پارک ساحلی 1390/10/05 1390/10/25
واگذاری عملیات ممیزی سطح شهر 1390/10/01 1390/10/17
واگذاری پروژه تکمیل ایستگاه و پمپاژ شهرک 1390/09/13 1390/09/22
واگذاری عملیات ساماندهی ورودی شهر 1390/09/13 1390/09/22
واگذاری عملیات پروژه تامین آب خام فضای سبز 1390/09/13 1390/09/22
صفحه 53 از 67