مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 400 هزار لیتر پلی آلومینیوم کلراید مایع ( پک مایع ) 1398/02/25 1398/02/30
واگذاری برونسپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری،تعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه تاسیسات توزیع آب 1398/02/24 1398/02/30
خرید ۴۰۰ هزار لیتر پلی آلومینیم کلراید مایع(پک مایع) 1398/02/24 1398/02/30
برونسپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری،تعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع، چاهها، مخازن، د... 1398/02/16 1398/02/22
خرید ۴۰۰ هزار لیتر پلی آلومینیم کلراید مایع(پک مایع) 1398/02/03 1398/02/07
خرید لوله های پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی کوپلر دار به قطر 315، 400، 600 و 800 میلیمتر به همراه واشر 1398/02/03 1398/02/07
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۴۰۰ هزار لیتر پلی آلومینیم کلراید مایع(پک مایع) 1398/02/02 رجوع به آگهی
خرید لوله های پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی کوپلر دار به قطر 315، 400، 600 و 800 میلیمتر به همراه واشر 1398/02/02 1398/02/07
برونسپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری،تعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه تاسیسات توزیع آب 1398/01/29 1398/02/04
برونسپاری ارائه خدمات امداد،نگهداری،تعمیرات و... تاسیسات توزیع آب 1398/01/28 1398/02/04
صفحه 7 از 108