مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث خط انتقال و شبکه جمع آوری اصلی و فرعی فاضلاب در نقاط مختلف شهر 1398/09/13 1398/09/17
احداث خط انتقال و شبکه جمع آوری اصلی و فرعی فاضلاب در نقاط مختلف شهر 1398/09/11 1398/09/17
تجدید عملیات رفع اتفاقات،نگهداری از تاسیسات آب،تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در روستاها 1398/08/27 1398/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خدمات مشترکین (قرائت ، توزیع قبوض و نصب انشعابات) در روستاهای شهرستان... 1398/08/27 1398/08/30
نصب انشعابات آب و فاضلاب, اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب در نقاط پراکنده شهر 1398/08/25 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت راهبری، بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه آب 1398/08/23 1398/08/27
نصب انشعابات آب و فاضلاب, اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب 1398/08/22 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت راهبری، بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه 1398/08/21 1398/08/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله گذاری و احداث ابنیه در مجتمع 81 روستایی شهید باکری شهرستان میاندوآب 1398/08/21 1398/08/25
واگذاری احداث شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1398/08/08 1398/08/13
صفحه 3 از 104