مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث خط انتقال و شبکه جمع آوری اصلی و فرعی فاضلاب شهر 1398/05/03 رجوع به آگهی
اجرای لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب 1398/05/03 1398/05/08
احداث خط انتقال و شبکه جمع آوری اصلی و فرعی فاضلاب شهر 1398/05/01 رجوع به آگهی
اجرای لوله گذاری شبکه جمع اوری فاضلاب 1398/05/01 1398/05/08
خرید و حمل میلگرد آجدار A2 1398/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری اصلاح شبکه آب ، آبرسانی به زمین ها و تامین آب مساکن مهر 1398/04/25 رجوع به آگهی
واگذاری اصلاح شبکه آب- آبرسانی به زمین ها-تامین آب 1398/04/23 رجوع به آگهی
ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر 1398/04/22 1398/04/25
احداث خط انتقال آب و محوطه سازی مخزن 2000 مترمکعبی 1398/04/20 رجوع به آگهی
ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر 1398/04/19 1398/04/25
صفحه 5 از 100