مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری غرفه عینک سازی 1398/11/06 1398/11/10
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان 1398/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات داروخانه 1398/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه بستری و سرپایی 1398/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات دارویی سرپایی (داروخانه) بیمارستان 1398/11/05 1398/11/12
واگذاری مکان جهت داروخانه با مساحت 40 مترمربع و ..... 1398/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه کلینیک سلامت 1398/11/02 رجوع به آگهی
مزایده بخش دندانپزشکی ـ فیزیوتراپی ـ آزمایشگاه ـ داروخانه 1398/11/05 رجوع به آگهی
اجاره غرفه عینک 1398/11/02 رجوع به آگهی
اجاره مکان جهت امور داروخانه 1398/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 258