مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره محل با کاربری داروخانه 1399/07/20 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه بستری و سرپایی 1399/07/20 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه بستری و سرپایی بیمارستان 1399/07/19 1399/07/23
واگذاری محل داروخانه قدیم شبانه روزی 1399/07/20 رجوع به آگهی
اجاره محل داروخانه بیمارستان 1399/07/20 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه بستری و سرپایی بیمارستان 1399/07/16 1399/07/29
واگذاری محل فروش عینک به صورت اجاره بهای ماهیانه 1399/07/16 رجوع به آگهی
واگذاری فضای داروخانه بیمارستان 1399/07/16 رجوع به آگهی
اجاره املاک 1399/07/15 رجوع به آگهی
زایده فضای فیزیکی داروخانه های شبکه بهداشت و درمان 1399/07/15 1399/07/28
صفحه 5 از 295