مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نظارت کارگاهی پروژه تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهید رجایی 1399/06/12
تامین مالی برای تکمیل/احداث پروژه 1399/06/04 رجوع به آگهی
نظارت کارگاهی پروژه تعمیر و نگهداری ریل راه آهن 1399/06/04 رجوع به آگهی
خرید، حمل، نصب، تست، راه اندازی و آموزش سه دستگاه تجهیزات تعمیرگاهی جهت بهره برداری در دپو مرکزی متر... 1399/06/04 رجوع به آگهی
-اجرای عملیات خاکی و سنگی و انفجاری, ابنیه فنی, لایتینگ تونل -به طول 1250 متر از کیلومتر 209 الی 218... 1399/06/04 رجوع به آگهی
خرید، حمل، نصب، تست، راه اندازی و آموزش سه دستگاه تجهیزات تعمیرگاهی جهت بهره برداری در دپو 1399/06/04 رجوع به آگهی
بررسی و ارتقا سیستم نگهداری و تعمیرات در حوزه حمل و نقل ریلی درون شهری 1399/06/03 1399/06/16
تامین 18800 مترمربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطار شهری 1399/06/03 رجوع به آگهی
خدمات سرویس ،نگهداری ، تعمیرات و اصلاحات تاسیسات مکانیکی و تهویه خط یک و دو شرکت بهره برداری قطار شه... 1399/06/03 1399/06/13
تامین 18800 مترمربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطار شهری 1399/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 952