مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید رینگ فولادی 1389/06/16 1389/06/25
واگذاری احداث شبکه جمع آوری فاضلاب 1389/06/13 1389/06/29
واگذاری عملیات مربوط به تعمیرات ساختمان اداری امور آب و فاضلاب 1389/06/13 1389/06/28
نصب انشعاب آب و تعویض کنتور 1389/06/09 1389/06/24
خرید الکتروپمپ سانتریفوژ 1389/06/09 1389/06/24
تولید آب و نصب انشعاب آب و تعویض کنتورهای خراب 1389/06/09 1389/06/24
واگذاری عملیات ایجاد مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب 1389/06/09 1389/06/24
واگذاری تامین تعدادی خودروی سواری 1389/06/08 1389/06/23
واگذاری قرائت کنتور 1389/06/08 1389/06/23
واگذاری عملیات مربوط به نصب انشعابات و نگهداری شبکه فاضلاب 1389/06/01 1389/06/16
صفحه 233 از 245