مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات مربوط به: خدمات مشاوره مطالعات مرحله شناخت و مطالعات مراحل اول و دوم ارزیابی نشت مخاز... 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به انتخاب مشاور بازنگری مطالعات مرحله اول، مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طر... 1397/11/24 رجوع به آگهی
لوله 1397/11/23 رجوع به آگهی
احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی کلیبر – شیرخانه ها و حصارکشی 1397/11/18 1397/11/23
خرید لوله داکتیل 450 - لوله داکتیل 1000 - لوله داکتیل 900 از نوع سایز ASTM- لوله داکتیل 1200 از نوع... 1397/11/17 رجوع به آگهی
عملیات مربوط به احداث مخزن 500 مترمکعبی و حصارکشی 1397/11/15 رجوع به آگهی
حفاری یک حلقه چاه 1397/11/15 1397/11/21
تامین شیر فلکه پروانه ای 400 - شیر فلکه پروانه ای 450 و .. 1397/11/15 رجوع به آگهی
عملیات مربوط به احداث مخزن 500 مترمکعبی 1397/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به حفاری چاه 1397/11/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 224