مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات باقیمانده قسمتی از خطوط انتقال آب شرب بین مخازن 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه اجرای خط انتقال آب شرب 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه عملیات مربوط به اجرای خط انتقال آب شرب 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات استانداردسازی انشعابات خانگی 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب شهرک 1400/10/22 1400/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر یک حلقه چاه عمیق 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن 400 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید شیر قطع و وصل 1/2،شیر کلافه برنزی1/2،شیر فلکه گازی 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه خرید شیر قطع و وصل 1/2،شیر کلافه برنزی1/2،شیر فلکه گازی برنزی1/2،شیر یکطرفه برنزی1/2 و شیر قطع و وصل 1 اینچ - لوله پلی اتیلن 400 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه خرید شیر قطع و وصل 1/2،شیر کلافه برنزی1/2،شیر فلکه گازی برنزی1/2،شیر یکطرفه برنزی1/2 و شیر قطع و وصل 1 اینچ - لوله پلی اتیلن 400 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب، اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب، اجرای منهول و نصب انشعابات فاضلاب 1400/10/14 1400/10/15
مناقصه عملیات مربوط به حفر یک حلقه چاه عمیق 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه نگه داری و تعمیرات شبکه آب نصب انشعاب و قرائت کنتور 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه برداری و نگهداری شبکه فاضلاب،اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب،اجرای منهول و نصب انشعابات فاضلاب 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه نگهداری و تعمیرات شبکه آب ، نصب انشعاب آب و قرائت کنتور 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلیکا 6 اینچ 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلیکا 4 اینچ 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پرکلرین 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب، اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب، اجرای منهول و نصب انشعابات فاضلاب 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه نگه داری و تعمیرات شبکه آب نصب انشعاب و قرائت کنتور منطقه 1400/10/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 174