مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5999689 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و توسعه و نگهداری شبکه و انشعابات آب و وصول مطالبات منطقه شش تبریز 1401/09/09 1401/09/15
5999688 مناقصه بهره برداری و نگهداری تاسیسات و قرائت کنتور و وصول مطالبات آب 1401/09/09 1401/09/15
5996630 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و ابنیه تکمیلی تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی 1401/09/08 1401/09/15
5994928 مناقصه عملیات مربوط به نیرورسانی به چاه آب مشروب جدید 1401/09/08 1401/09/17
5993488 مناقصه حفاری چاه عمیق 1401/09/08 1401/09/10
5993420 مناقصه اصلاح و توسعه و نگهداری شبکه و انشعابات آب و وصول مطالبات-بهره برداری و نگهداری تاسیسات و قرائت کنتور و وصول مطالبات آب 1401/09/08 1401/09/15
5993276 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری چاه عمیق روستای دیزج لیلی خانه شهرستان تبریز 1401/09/07 1401/09/10
5993274 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری چاه عمیق در محل چاه شماره 14هادیشهر 1401/09/07 1401/09/10
5992398 مناقصه نیرو رسانی به چاه آب مشروب جدید 1401/09/07 1401/09/17
5991263 مناقصه عملیات مربوط به نیرورسانی به چاه آب مشروب 1401/09/07 1401/09/17
5989271 مناقصه حفاری چاه عمیق 1401/09/07 1401/09/10
5986730 مناقصه عملیات مربوط به تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و ابنیه تکمیلی تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی 1401/09/06 1401/09/13
5982222 مناقصه عملیات مربوط به تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و ابنیه تکمیلی تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی 1401/09/05 1401/09/13
5969952 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای باقیمانده خط انتقال فاضلاب 1401/08/30 1401/09/03
5964526 مناقصه عملیات مربوط به اجرای باقیمانده خط انتقال فاضلاب 1401/08/29 1401/09/03
5961246 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پر کلرین به مقدار 150000 کیلو گرم 1401/08/28 1401/09/03
5961245 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن سایز 200 ، 250 1401/08/28 1401/09/03
5961244 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله چدن داکتیل - C کلاس 30 به قطر 600 1401/08/28 1401/09/03
5958451 مناقصه عملیات مربوط به اجرای باقیمانده خط انتقال فاضلاب 1401/08/28 1401/09/03
5958416 مناقصه پرکلرین لوله پلی اتیلن 200 لوله پلی اتیلن 250 لوله چدن داکتیل کلاس C30 به قطر 600 1401/08/28 1401/09/03
صفحه 1 از 200