کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7410803 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب استان آذربایجان شرقی 1402/09/15 1402/09/23
7402470 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نرم افزار سیستم جامع خدمات مشترکین آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی استان آذربایجان شرقی 1402/09/13 1402/09/16
7402467 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری چاه عمیق در شهر ایلخجی شهرستان اسکو استان آذربایجان شرقی 1402/09/13 1402/09/16
7402466 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر چاه جدید در محل چاه شماره 8 و چاه شماره 18 شهر مرند استان آذربایجان شرقی 1402/09/13 1402/09/16
7402461 مناقصه عملیات اجرایی حفر چاه جدید در محل چاه شماره 15 و چاه شماره 14 مرند استان آذربایجان شرقی 1402/09/13 1402/09/16
7402415 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دوربین مدار بسته با متعلقات استان آذربایجان شرقی 1402/09/13 1402/09/16
7402406 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب و اصلاح و توسعه شبکه نصب انشعاب آب امور آب و فاضلاب سردرود استان آذربایجان شرقی 1402/09/13 1402/09/16
7402399 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن 250-10بار استان آذربایجان شرقی 1402/09/13 1402/09/16
7401137 مناقصه واگذاری تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح ایجاد تاسیسات مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر استان آذربایجان شرقی 1402/09/13 رجوع به آگهی
7396251 مناقصه واگذاری عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب ، اصلاح و توسعه شبکه و نصب انشعاب آب امور آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی 1402/09/12 1402/09/16
7396197 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : حفاری چاه عمیق - عملیات اجرایی حفر چاه جدید استان آذربایجان شرقی 1402/09/12 1402/09/16
7395986 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 10- 250 باز PE-100- دوربین مدار بسته با متعلقات - دوربین استان آذربایجان شرقی 1402/09/12 1402/09/16
7392941 مناقصه واگذاری عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب ، اصلاح و توسعه شبکه و نصب انشعاب آب امور آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی 1402/09/11 1402/09/16
7390435 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل حفاری چاه عمیق - عملیات اجرایی حفر چاه جدید استان آذربایجان شرقی 1402/09/11 1402/09/16
7388102 مناقصه اجرای عملیات طرح آبرسانی به مخزن 2000 مترمکعبی استان آذربایجان شرقی 1402/09/09 1402/09/16
7375820 مناقصه مطالعات تامین آب اضطراری و بازنگری و به روز رسانی مطالعات پدافند غیر عامل سامانه های آبرسانی شهرها استان آذربایجان شرقی 1402/09/06 1402/09/12
7371797 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از شبکه و تاسیسات آب ، اصلاح و توسعه شبکه ، قرائت و وصول مطالبات امور آب و فاضلاب منطقه استان آذربایجان شرقی 1402/09/05 1402/09/09
7371790 مناقصه نصب انشعابات آب در سطح مناطق شهرستان استان آذربایجان شرقی 1402/09/05 1402/09/09
7371789 مناقصه عملیات حفر چاه عمیق روستا استان آذربایجان شرقی 1402/09/05 1402/09/09
7370925 مناقصه واگذاری بهره برداری و نگهداری از شبکه و تاسیسات آب ، اصلاح و توسعه شبکه قرائت و وصول مطالبات امور آب و فاضلاب منطقه استان آذربایجان شرقی 1402/09/05 1402/09/09
صفحه 1 از 230