مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید زانو پلیکا 45* 4 و زانو پلیکا 45* 6 و سه راه پلیکا 6 و تبدیل پلیکا 4* 6 و شیر یکطرفه پلیکا 4 و... 1398/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری حفاری چاه 1398/02/08 رجوع به آگهی
خرید کنتور معمولی 1/2 1398/02/07 رجوع به آگهی
خرید زانو پلیکا 45* 4 و زانو پلیکا 45* 6 و سه راه پلیکا 6 و تبدیل پلیکا 4* 6 و شیر یکطرفه پلیکا 4 و... 1398/02/07 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به حفاری چاه 1398/02/07 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب، مخازن ذخیره زونهای... 1398/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب، مخازن ذخیره زونهای... 1398/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری از شبکه فاضلاب مدرن، تصفیه خانه فاضلاب، اصلاح و توسعه... 1398/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب 1398/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی، مراقبت از چاه ها و مخازن و ایستگاه... 1398/01/27 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 234