مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات مربوط به دیوارکشی محوطه و بهسازی چاهها 1398/05/07 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب 1398/05/07 رجوع به آگهی
خرید پلرکلرین 1398/05/07 1398/05/14
واگذاری عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب 1398/05/07 رجوع به آگهی
قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین 1398/05/05 1398/05/09
اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب باقیمانده زون 4 و مناطق پراکنده شهر 1398/05/02 1398/05/09
خرید انواع زانو آهنی، فلنج آهنی، ساکت پلی اتیلن، گلند داکتیل کولار پلی اتیلن، واشر لوله، کولار، اسپی... 1398/05/02 رجوع به آگهی
خرید پرکلرین 1398/05/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به دیوارکشی تصفیه خانه فاضلاب 1398/05/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب منطقه 1398/05/02 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 242