مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات مشاوره بهبود و پشتیبانی امنیت اطلاعات سازمان 1397/12/14 رجوع به آگهی
خدمات مشاوره بهبود و پشتیبانی امنیت اطلاعات سازمان 1397/12/13 رجوع به آگهی
سرویس و نگهداری و تعمیر تجهیزات تله متری و کامپیوتر مرکز راهبری شبکه برق 1397/12/07 1397/12/11
سرویس, نگهداری و تعمیر تجهیزات تله متری و کامپیوتر مرکز راهبری شبکه برق و پایانه های راه دور متصل به... 1397/12/06 رجوع به آگهی
سرویس و نگهداری و تعمیر تجهیزات تله متری و کامپیوتر مرکز راهبری شبکه برق کشور و پایانه های راه دور م... 1397/12/06 1397/12/11
خرید 700 دستگاه تجهیز مخابراتی و نرم افزار مدیریت مرکزی به منظور راه اندازی سرویس برداشت اطلاعات انر... 1397/11/16 رجوع به آگهی
خرید 700 دستگاه تجهیز مخابراتی و نرم افزار مدیریت مرکزی به منظور راه اندازی سرویس برداشت اطلاعات انر... 1397/11/15 رجوع به آگهی
خرید 700 دستگاه تجهیز مخابراتی و نرم افزار مدیریت مرکزی 1397/11/15 1397/11/23
خرید باتری کنتور 1397/11/14 رجوع به آگهی
خرید قطعات یدکی شبکه مخابرات نوری 1397/11/09 1397/11/16
صفحه 3 از 76