مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات تامین برق 1391/12/06 1391/12/09
واگذاری عملیات جابجایی شبکه 20 کیلوولت، احداث شبکه روشنایی معابر و تامین برق 1391/12/06 1391/12/09
واگذاری اجرای پروژه های توسعه و احداث و بازسازی و بهینه سازی در مناطق 1391/12/06 1391/12/10
تامین برق تعاونی واحداث شبکه روشنایی معابر مسکن 1391/12/05 1391/12/09
واگذاری عملیات جابجایی شبکه 20 کیلوولت، احداث شبکه روشنایی معابر و تامین برق شهرک 1391/12/05 1391/12/09
واگذاری عملیات تامین برق شرکت 1391/12/05 1391/12/09
واگذاری جایگزینی شبکه فشار ضعیف هوایی مسی با کابل خود نگه دار 1391/12/02 1391/12/06
واگذاری جایگزینی شبکه فشار ضعیف هوایی مسی با کابل خود نگه دار 1391/12/01 1391/12/06
واگذاری برونسپاری پروژه جابه جایی شبکه توزیع در میدان 1391/11/29 1391/12/02
واگذاری عملیات احداث شبکه برق فشار ضعیف 1391/11/29 1391/12/02
صفحه 102 از 113