مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیرات و سرویس کامل کلیدهای جدا کننده فشار متوسط شامل سکسیونرها ، دیژنکتورها و سایر کلیدهای قدرت 1393/08/05 1393/08/14
خرید تجهیزات و کلیدهای جدا کننده 1393/08/04 1393/08/11
واگذاری اجرای عملیات مربوط به فعالیت های 44 گانه سرویس و نگهداری شبکه های توزیع برق و روشنایی معابر 1393/07/20 1393/07/27
اجرای عملیات مربوط به فعالیت های 44 گانه سرویس و نگهداری شبکه های توزیع برق و روشنایی 1393/07/19 1393/07/27
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت طراحی پروژه های شبکه های توزیع برق 1393/07/15 1393/07/22
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت طراحی پروژه های شبکه های توزیع برق 1393/07/14 1393/07/22
واگذاری عملیات محصور نمودن زمین شرکت 1393/07/06 1393/07/12
واگذاری عملیات محصور نمودن زمین شرکت 1393/07/05 1393/07/12
خرید انواع بالاست 1393/06/22 رجوع به آگهی
خرید انواع بالاست 1393/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 102 از 135