مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مقطع کنترل در ایستگاه هیدرومتری و محوطه سازی ایستگاه های تخبیر سنجی 1397/08/05 1397/08/07
احداث مقطع کنترل در ایستگاه هیدرومتری 1397/08/02 1397/08/07
پروژه انجاماحداث مقطع کنترل در ایستگاه هیدرومتری و محوطه سازی ایستگاه های تبخیر سنجی 1397/08/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات ساماندهی رودخانه 1397/07/24 1397/07/30
واگذاری عملیات ساماندهی رودخانه 1397/07/21 1397/07/30
حفاری و لوله گذاری تعداد 30 حلقه چاه پیزومتر در آبخوان های آبرفتی استان 1397/07/05 1397/07/09
حفاری و لوله گذاری تعداد 30 حلقه چاه پیزومتر در آبخوان های آبرفتی استان 1397/07/02 1397/07/09
انجام خدمات مهندسی (انجام خدمات جمع آوری آمار و اطلاعات چاه های پیزومتر و دستگاه های دیتالاگر آب زیر... 1397/06/17 1397/06/18
انجام خدمات مهندسی (انجام خدمات جمع آوری آمار و اطلاعات چاه های پیزومتر و دستگاه های دیتالاگر آب زیر... 1397/06/13 1397/06/18
حفاری و لوله گذاری 30 حلقه چاه پیزومتر در آبخوان های آبرفتی استان 1397/06/10 1397/06/15
صفحه 7 از 82