مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات مورد نیاز پشتیبانی، امور اداری، انبار کالاها، تنظیفات، آبدارخانه ه... 1398/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات مورد نیاز پشتیبانی، امور اداری، انبار کالاها، تنظیفات، آبدارخانه ها و جمع آوری ح... 1398/02/12 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه عملیاتی 1398/02/02 رجوع به آگهی
تهیه طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه 1398/01/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات فنی، تهیه و تامین وسائط نقلیه جهت اداره خدمات فنی چاه 1398/01/18 رجوع به آگهی
انجام خدمات فنی، تهیه و تامین وسائط نقلیه جهت اداره خدمات فنی چاه ها 1398/01/17 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تعمیر و بازسازی خودروهای سنگین اطفا حریق 1397/12/28 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات مربوط به بازرسی، حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت 1397/12/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات فنی، تهیه و تامین وسائط نقلیه جهت اداره خدمات فنی چاه ها 1397/12/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات فنی، تهیه و تامین وسائط نقلیه جهت اداره خدمات فنی چاه ها 1397/12/27 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 108