مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1398/02/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه 1398/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1398/02/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه عملیاتی 1398/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات مورد نیاز پشتیبانی، امور اداری، انبار کالاها، تنظیفات، آبدارخانه ه... 1398/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات مورد نیاز پشتیبانی، امور اداری، انبار کالاها، تنظیفات، آبدارخانه ه... 1398/02/17 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات مورد نیاز پشتیبانی، امور اداری، انبار کالاها، تنظیفات، آبدارخانه ه... 1398/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات مورد نیاز پشتیبانی، امور اداری، انبار کالاها، تنظیفات، آبدارخانه ها و جمع آوری ح... 1398/02/12 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه عملیاتی 1398/02/02 رجوع به آگهی
تهیه طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه 1398/01/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 104