مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5932289 مناقصه تعمیرات برق و شبکه ساختمان ستاد شرکت 1401/08/18 رجوع به آگهی
5924750 مناقصه تعمیرات برق و شبکه ساختمان ستاد شرکت 1401/08/17 رجوع به آگهی
5893047 مناقصه انجام خدمات تهیه و پخت، سرو توزیع سه وعده غذا 1401/08/08 رجوع به آگهی
5890419 مناقصه انجام خدمات تهیه و پخت، سرو و توزیع سه وعده غذا 1401/08/07 رجوع به آگهی
5889796 مناقصه انجام خدمات تهیه و پخت، سرو توزیع سه وعده غذا 1401/08/07 رجوع به آگهی
5840796 مناقصه آماده سازی محوطه چاه 1 میدان گازی 1401/08/01 رجوع به آگهی
5840109 مناقصه آماده سازی محوطه چاه جهت استقرار دکل حفاری/ تعمیراتی در منطقه عملیات 1401/08/01 رجوع به آگهی
5837553 مناقصه مربوط به آماده سازی محوطه چاه 2 میدان گازی دری جهت استقرار دکل حفاری / تعمیراتی در منطقه عملیات 1401/07/30 رجوع به آگهی
5836732 مناقصه آماده سازی محوطه چاه 1 میدان گازی دی جهت استقرار دکل حفاری / تعمیراتی 1401/07/30 رجوع به آگهی
5774295 مناقصه واگذاری پروژه بهسازی فضای سردخانه، رستوران کمپ و سقف های سالن استخر و سالن ورزشی مجتمع اداری 1401/07/19 رجوع به آگهی
5771014 مناقصه واگذاری پروژه بهسازی فضای سردخانه، رستوران کمپ و سقف های سالن استخر و سالن ورزشی مجتمع اداری 1401/07/18 رجوع به آگهی
5737092 مناقصه پروژه ترمیم ساختمان های ایمنی فاز او 2 1401/07/10 رجوع به آگهی
5736572 مناقصه انجام خدمات فنی، تعمیراتی و پشتیبانی و انجام خدمات تعمیرات برق 1401/07/10 رجوع به آگهی
5733449 مناقصه پروژه ترمیم ساختمان های ایمنی فاز او 2 در منطقه عملیاتی 1401/07/09 رجوع به آگهی
5732812 مناقصه انجام خدمات فنی، تعمیراتی و پشتیبانی و انجام خدمات تعمیرات برق 1401/07/09 رجوع به آگهی
5714945 مناقصه واگذاری مربوط به انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین، هدایت و نگهداری و خدمات عمومی 1401/06/30 رجوع به آگهی
5714802 مناقصه انجام خدمات حراست و حفاظت از اموال، اماکن، تأسیسات، خطوط لوله و مراکز جمع آوری و خطوط شبکه هوایی در منطقه 1401/06/30 رجوع به آگهی
5711127 مناقصه واگذاری مربوط به انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین، هدایت و نگهداری و خدمات عمومی 1401/06/29 رجوع به آگهی
5710286 مناقصه انجام خدمات حراست و حفاظت از اموال، اماکن، تأسیسات، خطوط لوله و مراکز جمع آوری و خطوط شبکه هوایی در منطقه 1401/06/29 رجوع به آگهی
5686266 مناقصه پروژه عملیات بهسازی و تعمیر ساختمان و خوابگاه پرسنل آشپزخانه 1401/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 69