مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری پروژه ترمیم و بازسازی مهمانسرا و دیوار حائل مجاور کمپ 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بازسازی و ترمیم استراحتگاهها؛ بهسازی و ترمیم درمانگاه، پوشش سقف، دیوار چینی و کف سازی سوله کارگاه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت مخزن بتنی آب ۵۰۰ مترمکعبی کمپ 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ترمیم و بازسازی مهمانسرا و دیوار حائل مجاور کمپ 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بازسازی و ترمیم استراحتگاهها؛ بهسازی و ترمیم درمانگاه، پوشش سقف، دیوار چینی و کف سازی سوله کارگاه خط لوله 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت مخزن بتنی آب ۵۰۰ مترمکعبی کمپ 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه عملیات سیویل قبل از استقرار و بعداز ترخیص دکل حفاری ( تعمیراتی ) و احداث شبکه خط لوله 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه عملیات سیویل قبل از استقرار و بعداز ترخیص دکل حفاری 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه عملیات سیویل قبل از استقرار و بعداز ترخیص دکل حفاری ( تعمیراتی ) و احداث شبکه خط لوله ً4 گاز مربوط به چاه شماره 19 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی و ترمیم استراحتگاهها؛ بهسازی و ترمیم درمانگاه، پوشش سقف، دیوار چینی و کف سازی سوله کارگاه خط لوله 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ترمیم و بازسازی مهمانسرای و دیوار حائل مجاور کمپ 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم کانال های هدایت آبهای سطحی سایت KBو احداث ولوبیت در سایت KCدر منطقه عملیاتی 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی و ترمیم استراحتگاهها؛ بهسازی و ترمیم درمانگاه، پوشش سقف، دیوار چینی و کف سازی سوله کارگاه 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ترمیم و بازسازی مهمانسرای و دیوار حائل مجاور کمپ 1400/08/24 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم کانال های هدایت آبهای سطحی سایت KBو احداث ولوبیت 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه اسید کاری 5 حلقه چاه نفتی و گازی 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه اسید کاری 5 حلقه چاه نفتی و گازی 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تعمیر و بهسازی مهمانسرا 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تعمیر شیرآلات صنعتی مربوط به مناطق عملیاتی 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تعمیر و بهسازی مهمانسرا 1400/08/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 65