مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات پشتیبانی و تاسیسات 1399/09/08 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز مستغلات, امور ورزش, خدمات نظارتی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات در منطقه 1399/09/06 رجوع به آگهی
انجام خدمات پشتیبانی و تاسیسات در ستاد 1399/09/05 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز مستغلات, امور ورزش, خدمات نظارتی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات در منطقه عملیاتی 1399/09/04 رجوع به آگهی
انجام خدمات بازرسی، حفاظت و امور فنی 1399/08/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه و پخت, سرو و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه 1399/08/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه و پخت, سرو و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه 1399/08/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات بازرسی، حفاظت و امور فنی 1399/08/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات بازرسی، حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت 1399/08/28 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیر سه دستگاه نشت بند خشک (DGS یا DRY.GAS.SEAL ) مربوط به کمپرسورهای زیمنس STC-SV 1399/08/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 117