کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7411058 مناقصه تعمیر شیرآلات صنعتی استان فارس 1402/09/15 رجوع به آگهی
7303135 مناقصه انجام خدمات تهیه و پخت ،سرو و توزیع سه وعده غذا استان فارس 1402/08/23 رجوع به آگهی
7299009 مناقصه واگذاری پروژه تکمیل سالن ورزشی استان فارس 1402/08/22 رجوع به آگهی
7295189 مناقصه واگذاری پروژه تکمیل سالن ورزشی استان فارس 1402/08/21 رجوع به آگهی
7264854 مناقصه واگذاری بررسی و تخمین عمر قطعات توربین های گاز ایستگاه تقویت فشار استان فارس 1402/08/13 رجوع به آگهی
7260182 مناقصه واگذاری بررسی و تخمین عمر قطعات توربین های گاز ایستگاه تقویت فشار استان فارس 1402/08/10 رجوع به آگهی
7214157 مناقصه تعمیر چهار دستگاه نشت بند خشک مربوط به کمپرسورهای گازی ایستگاه تقویت فشار استان فارس 1402/07/29 رجوع به آگهی
7207110 مناقصه تعمیر چهار دستگاه نشت بند خشک مربوط به کمپرسورهای گازی ایستگاه تقویت فشار استان فارس 1402/07/26 رجوع به آگهی
7185869 مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک و عمومی با راننده استان فارس 1402/07/19 رجوع به آگهی
7185511 مناقصه انجام خدمات تهیه و تأمین خودروهای سبک و عمومی با راننده استان فارس 1402/07/19 رجوع به آگهی
7185496 مناقصه انجام خدمات تهیه و تأمین خودروهای سبک و عمومی با راننده استان فارس 1402/07/19 رجوع به آگهی
7185423 مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک و عمومی با راننده استان فارس 1402/07/19 رجوع به آگهی
7170009 مناقصه انجام خدمات تهیه وتامین خودروهای سبک و عمومی با راننده در منطقه عملیاتی استان فارس 1402/07/18 رجوع به آگهی
7169934 مناقصه انجام خدمات تهیه و تأمین خودروهای سبک و عمومی با راننده استان فارس 1402/07/18 رجوع به آگهی
7169904 مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اموال و تاسیسات استان فارس 1402/07/18 رجوع به آگهی
7169677 مناقصه واگذاری انجام خدمات تهیه و پخت سرو توزیع سه وعده غذا استان فارس 1402/07/18 رجوع به آگهی
7112706 مناقصه واگذاری پروژه بهسازی جاده های مواصلاتی استان فارس 1402/07/09 رجوع به آگهی
7112648 مناقصه واگذاری انجام پروژه ترمیم و مرمت جاده ها استان فارس 1402/07/09 رجوع به آگهی
7111363 مناقصه پروژه بهسازی جاده های مواصلاتی استان فارس 1402/07/09 رجوع به آگهی
7107769 مناقصه پروژه بهسازی جاده های مواصلاتی استان فارس 1402/07/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 73