مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات حراست و نگهبانی 1398/07/15 رجوع به آگهی
MOOG VGV CONTROLLER 1398/07/10 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز HSE ستاد و راهبری ایستگاه های ایمنی و آتش نشانی، خدمات مرتبط با مهندسی بهداشت... 1398/06/24 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز HSE ستاد و راهبری ایستگاه های ایمنی و آتش نشانی، خدمات مرتبط با مهندسی بهداشت... 1398/06/23 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه و پخت، سرو و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه عملیاتی 1398/06/21 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1398/06/20 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز HSE ستاد و راهبری ایستگاه های ایمنی و آتش نشانی، خدمات مرتبط بامهندسی بهداشت ص... 1398/06/20 رجوع به آگهی
پروژه تامین، ساخت قطعات، انجام تعمیرات و تخمین عمر چهار دستگاه GASGENERATOR توربین گازی SGT-400 ایست... 1398/06/13 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه عملیاتی 1398/06/12 رجوع به آگهی
پروژه تامین، ساخت قطعات، انجام تعمیرات و تخمین عمر چهار دستگاه GASGENERATOR توربین گازی SGT-400 ایست... 1398/06/12 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 110