مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات فوریتهای پزشکی در پایگاههای اورژانس 115 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 1397/10/22 1397/10/27
خرید خدمات فوریتهای پزشکی در پایگاههای اورژانس 115 تحت پوشش دانشگاه 1397/10/20 1397/10/27
پرسشگری, آزمایشگاهی و فالوآب جمعیتهای تحت پوشش 1397/10/11 1397/10/13
واگذاری امور مربوط به پرسشگری، آزمایشگاهی و فالوآپ جمعیتهای تحت پوشش و ... 1397/10/06 رجوع به آگهی
واگذاری خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، آموزش و گارانتی یک دستگاه اکسیژن ساز جهت بیمارستا... 1397/10/04 1397/10/11
خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، آموزش و گارانتی یک دستگاه اکسیژن ساز جهت بیمارستان 1397/10/02 1397/10/10
خرید دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان 1397/10/01 رجوع به آگهی
واگذاری خرید تجهیزات رختشویخانه بیمارستان 1397/09/06 1397/09/14
خرید تجهیزات رختشویخانه بیمارستان جدید التاسیس 1397/07/24 1397/08/01
تجهیزات رختشویخانه - تلویزیون و دستگاه اکسیژن ساز 1397/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31