مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز نهایی تکمیل ساختمان داروخانه 13 آبان ساری 1399/05/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به خرید ، حمل، تحويل در محل، آموزش، گارانت... 1399/05/16
خرید، حمل، تحویل در محل، گارانتی و پشتیبانی تجهیزات فایروال سیسکو 1399/05/09 رجوع به آگهی
خرید، حمل، تحویل در محل، گارانتی و پشتیبانی تجهیزات فایروال سیسکو 1399/05/09 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا، CMMS ،خدمات عمومی، خدمات دندانپزشکی و پروتز... 1399/05/08 1399/05/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان امام رضا )ع( آمل دانشگاه علو... 1399/05/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در مرکزآموزشی و درمانی حضرت فاطمه الزهرا... 1399/05/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس دانشگ... 1399/05/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان شهداء زیراب دانشگاه علوم پزش... 1399/05/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان شهداء محمود آباد دانشگاه علو... 1399/05/05
صفحه 1 از 59