مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به نقلیه ( ماموریتهای درون شهری و برون شهری ) 1397/12/08 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی برای خدمات عمومی و پشتیبانی شامل نظافت و امور اداری بیمارستان 1397/12/03 1397/12/05
تامین نیروی انسانی برای خرید خدمات دندانپزشکی و پروتز دندانی و آماده نگهداشتن دستگاه ها و تجهیزات دن... 1397/12/03 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی برای خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز آموزشی و درمانی - تامین نیروی انسانی برای حفاظ... 1397/12/03 1397/12/05
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان در ستاد مرکزی دانشگاه و نقلیه جهت انجام امور اداری درون شهری و برون شهری... 1397/12/01 1397/12/05
نقلیه جهت انجام امور اداری درون شهری و برون شهری 1397/12/01 رجوع به آگهی
فراخوان نقلیه جهت انجام امور اداری درون شهری و برون شهری 1397/12/01 1397/12/05
تامین نیروی انسانی برای خرید خدمات گ روه پرستاری، تغذیه، روان شناسی، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به... 1397/12/01 1397/12/05
پرسشگری آزمایشگاهی و فالو آب جمعیتهای تحت پوشش گوهورتهای پرشین -جوانان و تولید 1397/12/01 1397/12/05
تامین نیروی انسانی برای حفاظت فیزیکی، تامین امنیت و نگهبانی به صورت نفر 1397/12/01 1397/12/05
صفحه 1 از 33