مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/03/11 1398/03/18
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع 1398/03/09 1398/03/18
خرید تجهیزات، حمل،تحویل در محل پیاده سازی نصب و راه اندازی اموزش و گارانتی شبکه LAN دانشکده های پزشک... 1398/03/05 1398/03/13
خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی اموزش و گارانتی یکدستگاه اکسیژن ساز جهت مرکز 1398/03/05 1398/03/13
مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا 1398/03/05 1398/03/08
مربوط به مواد اولیه غذایی طبخ و توزیع غذا در بیمارستان 1398/03/05 1398/03/08
واد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان 1398/03/04 1398/03/08
مواد اولیه غذایی - طبخ و توزیع غذا در بیمارستان و ... 1398/03/04 1398/03/08
مربوط به مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا 1398/03/04 1398/03/08
مواد اولیه غذایی ، طبخ و توزیع غذا در مرکز آموزشی و درمانی - بیمارستان و ... 1398/03/04 1398/03/08
صفحه 1 از 38