مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5997946 مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز ساختمان جدید الاحداث مرکز اموزشی درمانی رازی 1401/09/09 1401/09/16
5989001 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، حمل ، تحویل و نصب در محل و گارانتی تجهیزات اداری 1401/09/06 1401/09/10
5988980 مناقصه خرید ، حمل و تحویل در محل پنجاه هزار ست لوله رابط همو دیالیز 1401/09/06 1401/09/10
5988965 مناقصه خرید اقلام مواد غذایی و مصرفی، طبخ و توزیع غذا 1401/09/06 1401/09/10
5986168 مناقصه خرید تجهیزات اداری - دستگاه برونکوسکوپ و ست لوله رابط همو دیالیز - و واگذاری تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیمارستانها 1401/09/06 1401/09/10
5973011 مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری و تاسیسات (بدون موتورخانه) ساختمان توسعه 1401/09/01 1401/09/03
5946445 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان اورژانس بیمارستان 1401/08/23 1401/08/25
5938697 مناقصه خرید تجهیزات، حمل، تحویل در محل، پیاده¬سازی (نصب و راه¬اندازی)، آموزش و گارانتی شبکه LAN ساختمان 1401/08/21 1401/08/24
5932021 مناقصه تکمیل ساختمان اورژانس بیمارستان 1401/08/18 1401/08/21
5924797 مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز ساختمان جدیدالاحداث مرکز آموزشی درمانی به منظور راه اندازی شبکه LAN از طریق بخش غیردولتی 1401/08/17 1401/08/24
5918302 مناقصه تکمیل بخش MRI بیمارستان 1401/08/15 1401/08/18
5896045 مناقصه بی خطر سازی تمامی پسماندهای عفونی 1401/08/08 1401/08/12
5895627 مناقصه کلیه امورات بیمه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 1401/08/08 1401/08/12
5892916 مناقصه خرید بیمه نامه های تکمیلی 1401/08/08 1401/08/12
5890999 مناقصه خرید ، حمل و تحویل در محل پنجاه هزار ست لوله رابط همو دیالیز 1401/08/07 1401/08/12
5867197 مناقصه امور مربوط به حمل و بی خطر سازی زباله های عفونی- تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه 1401/08/05 1401/08/12
5866535 مناقصه خرید ست لوله رابط همو دیالیز 1401/08/05 1401/08/12
5866534 مناقصه خرید سه لوله رابط همودیالیز 1401/08/05 1401/08/12
5866528 مناقصه خرید ست لوله رابط همو دیالیز 1401/08/05 1401/08/12
5842502 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1401/08/01 1401/08/05
صفحه 1 از 59