مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوله فلزی مطابق استاندارد IGS-M-PL-001-2 1398/02/18 1398/03/01
خرید شیر پلاک جوشی 1398/02/18 1398/03/01
اجرای 4008 متر خط تغذیه 12 اینچ با فشار 250 پوند بر اینچ مربع جهت تقویت شبکه گاز 1398/02/18 1398/02/31
خدمات قرائت کنتور و توزیع آنی صورتحساب در سطح استان 1398/02/14 1398/02/21
خدمات قرائت کنتور و توزیع آنی صورتحساب در سطح استان 1398/02/11 1398/02/21
اجرای 24000 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع و با اقطار مختلف جهت گازرسانی به نقاط پر... 1398/02/09 1398/02/18
خدمات عمومی پشتیبانی شامل تنظیفات، آبدارچی، امور دفتری، انبارداری، تاسیسات، مشترکین در سطح شرکت گاز... 1398/02/09 1398/02/04
واگذاری خدمات امداد شهرها 1398/02/09 رجوع به آگهی
اجرای 24000 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع و با اقطار مختلف جهت گازرسانی به نقاط پر... 1398/02/09 1398/02/18
احداث(تامین تجهیزات مصالح و اجرای)5010 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختل... 1398/02/07 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 67