مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بارگیری, حمل و تخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور 400/230 کیلوولت به قدرت 385 مگاولت آمپر 1398/06/25 1398/07/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور 315 مگاولت آمپر از کارخ... 1398/06/25 1398/07/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری، حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 1398/06/25 1398/07/02
عملیات بارگیری، حمل و تخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور 315 مگاولت آمپر از کارخانه 1398/06/25 1398/07/02
بارگیری, حمل و تخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور 400/230 کیلوولت به قدرت 385 مگاولت آمپر 1398/06/24 رجوع به آگهی
عملیات بارگیری، حمل و تخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور 315 مگاولت آمپر از کارخانه 1398/06/24 1398/07/02
خرید سیم هادی و محافظ و یراق آلات محافظ پروژه خط ۶۳ کیلوولت تغذیه کننده فریم 1398/06/06 رجوع به آگهی
خرید یراق آلات خط 63 کیلوولت دو مداره تغذیه ایستگاه فریم 1398/05/14 1398/05/20
خرید یراق آلات خط 63 کیلوولت دو مداره تغذیه ایستگاه فریم 1398/05/13 1398/05/20
تامین سیم هادی هوایی بهمراه محافظ جهت خطوط ۶۳ و ۴۰۰ کیلوولت اطراف ایستگاه 1398/05/09 1398/05/14
صفحه 1 از 90