مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث یک بی ترانس پست 63/20 کیلوولت 1397/11/25 1397/11/30
خرید یک دستگاه ترانسفورماتور 400/230/20 کیلولت 1397/11/24 رجوع به آگهی
فروش ترانزیت برق شرکت برق منطقه ای 1397/11/24 رجوع به آگهی
خرید 22 دستگاه ترانس انتقال فوق توزیع و کمکی 1397/11/23 1397/11/25
واگذاری تامین، حمل، تجهیز، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات یک بی ترانس پست 63/20 کیلوولت 1397/11/23 رجوع به آگهی
خرید 22 دستگاه ترانس انتقال فوق توزیع و کمکی 1397/11/18 1397/11/25
واگذاری تامین، حمل، تجهیز، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات یک بی ترانس پست 63/20 کیلوولت 1397/11/18 رجوع به آگهی
افزایش ظرفیت پست 230/400 کیلوولت 1397/11/11 1397/11/15
طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی احداث پست، خرید تجهیزات، نصب و اجرای بی یک خط و یک ترانس... 1397/11/11 1397/11/15
خرید تجهیزات، نصب و اجرای بی یک خط و یک ترانس در پست 63/20 کیلو ولت 1397/11/10 1397/11/15
صفحه 1 از 84