مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات نصب، تست و راه اندازی احداث فیدر نیروگاهی پست 1398/03/02 1398/03/07
خرید سیم هادی خط ۶۳ کیلوولت دومداری باندل دوتایی مجتمع پرورش میگو 1398/03/02 1398/03/07
خرید سیم هادی خط ۶۳ کیلوولت دومداری باندل دوتایی مجتمع پرورش میگو 1398/03/01 1398/03/07
واگذاری عملیات نصب، تست و راه اندازی احداث فیدر نیروگاهی 1398/02/28 1398/03/07
واگذاری عملیات نصب، تست و راه اندازی احداث فیدر نیروگاهی 1398/02/26 1398/03/07
خرید مقره کامپوزیت خطوط 230 و 63 کیلوولت اطراف پست 1398/02/18 1398/02/23
خرید مقره کامپوزیت خطوط ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت 1398/02/18 رجوع به آگهی
خرید سیم هادی خط ۶۳ کیلوولت دومداری باندل دوتایی مجتمع پرورش میگو 1398/02/12 رجوع به آگهی
خرید برجهای خط ۶۳ کیلوولت دومدارهی باندل دوتایی مجتمع پرورش میگو 1398/02/12 رجوع به آگهی
خرید برجهای خط ۶۳ کیلوولت 1398/02/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 88